Avtaleom digitalsiering

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Den digitale hverdag er kommet for å bli.Digitale klokker er tilbake?

Hvordan styre et digitalt arbeidsliv?

Den europeiske fagbevegelsen har med overveldende flertall godkjent en avtale med de europeiske arbeidsgiverne om digitalt arbeid. LO og NHO har deltatt i forhandlingene som varte over et år. Nå er det laget regler for hvordan man skal forholde seg til et arbeidsliv som i økende grad digitaliseres.

I motsetning til noen tidligere avtaler, som er inngått innenfor rammen av den sosiale dialog, blir denne avtalen ikke gjort om til et bindende direktiv. I stedet gjennomføres innholdet nasjonalt gjennom enten eksisterende avtaler eller i nye dersom det innebærer endringer som det må tas hensyn til. For Norges del er innholdet i Hovedavtalen LO-NHO om digitalisering i hovedsak å anse som dekkende slik at avtalen ikke utløser konkrete tiltak på norsk side. I andre land derimot kan den innebære et løft dersom man ikke har hatt regler av samme standard som denne. Et viktig element i avtalene er kravet og retten til kompetansehevning og beskyttelse av personlige opplysninger. I tillegg er det formuleringer om retten til å være frakoblet fra jobben på fritiden.

Fra norsk LOs side har Kjetil Stålesen deltatt i forhandlingene. Han sier at avtalen ikke betyr særlig mye i praksis i Norge siden vi allerede har gjennomført det som den inneholder

Alle organisasjoner i DEFS, den europeiske faglige samorganisasjonen, hadde stemmerett med i alt 497 stemmer. For godkjenning krevdes det to tredjedels flertall dvs.331 stemmer. Det ble avgitt 431 stemmer fra i alt 75 organisasjoner som innebærer en valgdeltakelse på 85,2 prosent.

Av disse var det 417 ja-stemmer  fra 73 organisasjoner mens to organisasjoner med 13 stemmer stemte i mot.  Dette utgjorde 96,98 prosent for godkjenning.

 

 

Nå gjenstår kun at arbeidsgiverne i BusinessEurope og UAPME sier ja.

Se hele avtalen på engelsk her.