"Arne" skal få bedre pensjon

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Den danske sosialdemokratiske statsminister vil heve pensjonen til sliterne.

Danmark: "Arne" skal få tidlig pensjon

"Arne" heter han, men han lever ikke. Det er en oppfunnet person i Danmark som symboliserer den trauste danske arbeidsmann som har jobbet og jobbet og som har lagt igjen litt for mye av seg selv på arbeidsplassen. Nå vil han kunne få en pensjon å leve av litt før den alminnelig pensjonsalder, dersom den sosialdemokratiske regjeringen får flertall for sitt forslag.

Det hadde han lenge muligheter til i form av en førtidspensjon som ble kalt "efterlønn". Den ble fjernet av de borgerlige partiene, men Sosialdemokratene gikk til valg på at den skulle tilbake i en eller annen form. Nå er forslaget kommet, men ikke alle er like fornøyd. Sammenlignet med en norsk AFP kan vel dette betegnes som peanøtter.

Den borgerlige regjeringen økte pensjonsalderen til 68 år og den skal fortsette å øke framover. Det kan regjeringen gjøre lite med slik flertallet er i dag.

Det orker bare ikke "Arne", så han skal kunne gå ett, to eller tre år før, dersom han har vært i arbeid i 41, 41 eller 43 år. Da kan han gå enten ved 67 år, 66 år eller 64 år.

Dansk fagbevegelse er glade for et konkret forslag som skal være en rettighet og ikke noe man søker om. Men de krever et absolutt tak på framtidig pensjonsalder som kan nå øker litt hvert år i takt med økt levealder. 

Dagens unge må forvente å arbeide til 74 år! for å få full pensjon.

Her er en samleside som forklarer forslaget i alle detaljer på dansk.