Årets første EØS-komitemøte

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Årets første EØS-komitemøte godtok 29 nye EØS-rettsakter

Årets første EØS-akter er vedtatt

EØS-komiteen er det få som kjenner til, men det er viktigere enn hva de fleste tror og vet. Det er der hvor Norge sammen med Island og Liechtenstein tar over EUs nye regler, direktiver og forordninger, kall det gjerne lover og "innlemmer" disse i norsk lov.

I noen tilfeller tas det hva som kalles "parlamentarisk forbehold" som betyr at sakene er så viktige at den må godkjennes av Stortinget ofte omtalt som artikkel 103 forbehold. Men det er de aller færreste og møtet nå forrige fredag inneholdt kun tre av i alt 29 saker.

Det er funksjonærer i første rekke fra Utenriksdepartementet sammen med den norske EU-ambassadøren med sine EØS-kollegaer som sitter i komiteen og meddeler  EU at man nå etter kortere eller lengre utredninger og funderinger er rede til å overta et direktiv eller ti. Fra kommisjonen møter personer fra deres utenrikstjeneste EEAS.

Her er listen over  "vedtak" fra det siste møtet.

Blant disse  regler og unntak fra regler for grensekontrollstasjoner, og transport av visse dyr.