Åpenhet om likelønn utsatt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Åpenhet om likelønn uteblir

Åpenhet om likelønn utsatt

EU-kommisjonen får ikke fremmet et eget direktiv som skal kunne gi åpenhet og innsyn i lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i den enkelte bedrift. Det bekreftet en talsperson for den ansvarlige kommisjonær for likestilling, Helena Dali, og brukte tidsfristen: "i løpet av de kommende månedene vil forslaget komme, heter det i nyhetsbrevet "Agence Europe"."

Det ble lovet et slikt direktiv innenfor kommisjonens "100-dagers program" etter tiltredelse 1.desember 2019, noe som er passert for lengst.

Det har også andre tidsfrister som er blitt lovet. Nå kan antydes mars måned og da ville vel 8. mars vært en passende dato for et slikt direktiv?

Noen konkret forklaring på forsinkelsene gis ikke, men det bedyres at man er svært engasjert i å fremme et bindende forslag til direktiv og  at man prioriteter "kvalitet framfor hastighet".

Da en skisse var ute på høring i januar i fjor, møtte det ulike reaksjoner. Næringslivet fryktet økte administrative kostnader, mens arbeidstakersiden anser at det er et svik mot alle de kvinner som fronter jobber i koronakrisen til av lavere lønn enn mannlige kollegaer. DEFS, den europeiske faglige samorganisasjonen, har kommet med flere konkrete innspill om hvordan dette kan gjøres.

Det portugisiske formannskapet har dette som prioritert oppgave, men tiden blir knapp dersom forslaget  kommer først i mars og Portugal er ferdig med jobben 1. juli.