69 ja til EØS, 62 nei til EU.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Nordmenn er blitt mer positive både til EØS og EU, men forskjellen er stor.

69 % ja til EØS, 62 % nei til EU.

Den norske opinionen er blitt mer positiv til EØS-avtalen enn før. Avisen Nationen og Klassekampen, som er de to avisene i Norge som er mest opptatt av EØS-motstand, måler jevnlig folkets holdning til Norges mest omfattende avtale med EU.Den siste målingen viser at flere nå enn før er positive til avtalen, nemlig hele 65,9 prosent.

Nestleder i SV Torgeir Knag mener at debatten omkring brexit og problemene med å få en ny avtale for Storbritannia kan ha påvirket folk til å tenke at vi vet hva vi har, men ikke hva vi kanskje kan få.

Når det gjelder synet på norsk medlemskap er det i et stabilt nei-leie med 62 prosent imot, men ja-prosenten har økt noe på bekostning av vet-ikke andelen. 29 prosent er for medlemskap som er det høyeste siden oktober 2010 da finanskrisen var på hell.

Mange kan kanskje synes at dette er en selvmotsigelse. Tidligere utenriksminister Torbjørn Jagland likte å si at EØS-avtalen var 75 prosent medlemskap i EU, det manglet bare stemmerett.

Et slikt paradoks synes ikke å påvirke hva opinionen mener om avtalen, selv om den på viktige områder overlater til EU å fastsette reglene som etter hvert blir til norsk lov.

Det ser ut til at det ikke er til stor bekymring for folk flest, ei heller Stortinget som normalt vedtar landets lover. Der er dette stort flertall for avtalen, i alle fall fram til høstens valg.

Les mer her.