24. september

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Danskene frykter for sin ledighetstrygd

Dansker frykter for ledighetstrygden

Dansk fagbevegelse er ikke glade for at utenlandske arbeidstakere, som har vært med i sitt eget lands arbeidsledighetssystem, skal kunne få dansk ledighetstrygd fra første dag. Det ville vært tilfelle om et forslag til endringer i trygdeforordning 883 hadde blitt vedtatt med stort nok flertall.

Nå ble det ikke det bl.a. fordi Sverige og Danmark stemte i mot. Men i stedet for å i møtekomme deres ønske om at Europakommisjonen skulle fremme et nytt forslag, er saken nå sendt tilbake til megling mellom Kommisjonen, Parlamentet og Rådet, også kalt trilog.

Når man kan komme fram til et annet forslag, vet man ikke. Uansett vil utfallet også gjøres gjeldende for norske arbeidsledighetstrygder.

Litt av problemet i Danmark og Sverige er at det er medlemmene i fagbevegelsen som selv innbetaler til egne arbeidsledighetskasser noe man ikke har i Norge hvor dette ordnes gjennom skatteseddelen.