Vegkonferansen 2019

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Vegkonferansen 2019

LO er en av aktørene bak Vegforum Trøndelag som inviterer til Vegkonferanse 29. august!

Vegforum Trøndelag har som mål å samle næringslivet og politikere til felles samferdselsprioriteringer i Trøndelag. Vegen er ikke målet, men et middel til å få til en god samfunns- og næringsutvikling for regionen.

 

På Vegforum Trøndelags konferanse vil du få høre hvordan det tenkes rundt nye prosjekter, redusering av vedlikeholdsetterslepet, i gansette, og å bedre trafikksikkerheten. I programmet er både nasjonale og regionale politikere, ordførere og brukere av vegene. Det blir også vegdebatt, og mulighet for å få kjøre lastebil på Leangen travbane før konferansen starter, for de som ønsker det.

 

For program og påmelding: https://www.nitr.no/no/moter/67c3b7b0-a23b-0c49-02ba-5ce79a62f0b4