Tiltakspakke for lærlinger

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
MICROGEN@GMAIL.COM

Tiltakspakke for lærlinger

Fag- og yrkesopplæringen jobber aktivt med å formidle søkere til læreplasser!

Det er fortsatt en del kandidater som ønsker læreplass på Vigo, og som ikke deltar i alternativ opplæring i skole.

I samarbeid med Yrkesopplæringsnemnda har Trøndelag fylkeskommune utarbeidet nye tiltak som kan stimulere lokalt næringsliv eller opplæringskontorer til å senke terskelen for å ta inn lærlinger og lærekandidater. Dette er i tillegg til andre tiltak som kan bidra til å formidle personer til læreplass og rekruttere lærebedrifter.

Stimuleringstilskuddet er en del av regjeringens innsats for å motvirke konsekvensene av koronasituasjonen. Det kan bare søkes på et av tiltakene per kandidat. Søknadsperioden er 05.10. - 30.11.20.

Les mer her!