Støtte til kulturtiltak - 2021

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Pauline Ruhl Saur/Plainpicture/NTB scanpix

Støtte til kulturtiltak - 2021

LOs kulturpolitiske holdning er at kultur er et fellesgode og et verdifullt samspill mellom mennesker, uavhengig av politiske, sosiale, etniske og språklige grenser.

Støtteordningen skal bidra til vekst i lokalt kulturliv, og skal samtidig bidra til å styrke arbeiderbevegelsens engasjement, innsats og rolle i lokal kulturvirksomhet.

 

LOs kulturutvalg bevilger midler til kulturtiltak to ganger i året.

Kulturutvalget kan legge kulturpolitiske prioriteringer til grunn for den enkelte søknadsrunde, gjennom å kunngjøre dette i utlysningen.

Det er ikke fastsatt søknadsgrense eller krav til egenandel.

 

Utlysning skjer i september med søknadsfrist 31.12 og i april med søknadsfrist 30.06.

Søknadsskjemaet og kriteriene kan lastes ned her.