Stilling ledig!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Vi søker prosjektmedarbeider

Til et regionalt rekrutteringsprosjekt i servicesektoren søker vi etter prosjektmedarbeider i Trøndelag

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 945 000 medlemmer er organisert i en rekke fagforbund som er tilsluttet LO. I Trøndelag skal LOs regionkontor sammen med forbund gjennomføre et regionalt rekrutteringsprosjekt i servicesektoren.

  
Til å lede arbeidet søker vi prosjektmedarbeider i ett år. Hovedoppgaven vil være oppsøkende virksomhet overfor ansatte ved et utvalg av arbeidsplasser i Trondheim, Stjørdal og Steinkjer. Oppstart for stillingen vil være 1. mars 2020. 

 
Prosjektmedarbeideren skal jobbe med LOs forbund innen gitte områder og har som hovedformål å øke organiseringen og tariffdekningen i servicenæringen.  

 • Kartlegge dagens organisasjon innen LO-forbundene når det gjelder medlemmer, tillitsvalgte, møtevirksomhet 
 • Utvikle målsettinger og tiltaksplaner i samarbeid med styringsgruppe 
 • Gjennomføre stands, møtevirksomhet, kurs osv. 
 • Drive generelt vervearbeid på de bestemte områdene 
 • Bruke informasjonsverktøy i arbeidet – web og sosiale medier 
 • Styrke samarbeidet mellom LO-representanter på aktuelle områder 
 • Rapportere og evaluere prosjektet 


Kvalifikasjon

 • Ha en framtreden som gjør LO-forbund til 1. valg blant fagforeninger 
 • Jobbe selvstendig 
 • Engasjement for organisering som sikrer arbeidsfolks velferd og verdighet 
 • Ha kjennskap til LOs forbund 
 • Generell fagforeningskunnskap, lov og avtaleverk 
 • Norsk som hovedspråk, fremmedspråk engelsk 


LO Trøndelag har kontor i Steinkjer og Trondheim.  
Stillingen vil bli lønnet i hht gjeldende lønns- og arbeidsvilkår HK/AAF.  Det er en fordel å ha førerkort. 


Spørsmål om stillingen rettes til regionnestleder i Trøndelag, Kristine Svendsen,                         e-post kristine.svendsen@lo.no, tlf: 959 07 381 


Søknadsfrist til prosjektstillingen er onsdag 15. januar 2020. 
Søknad sendes på e-post til trondelag@lo.no