Partiene svarer

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Se partienes svar på LO Trøndelags krav

LOs regionråd i Trøndelag har stilt de politiske partiene 21 spørsmål før kommune- og fylkestingsvalget som avholdes 9. september.

 

Det er i Trøndelag vi bor og arbeider. Det er her barn og unge skal få en trygg oppvekst og en god skole. Eldre skal få gode omsorgstjenester og en verdig alderdom. Arbeidstakerne skal ha trygge jobber med hele og faste stillinger.

Trykk på kravene nedenfor for å se hvilke partier i Trøndelag som støtter LO i flere av våre viktigste saker.

 1. Nei til midlertidige ansettelser
 2. Etter- og videreutdanning
 3. Velorganisert og seriøst arbeidsliv
 4. Uavhengig "ombudsordning"
 5. God HMS ved bygg og anleggsplasser
 6. Søndag som felles fridag
 7. Øk fagforeningsfradraget
 8. Beholde dagens videregående skoler
 9. Slå ring om fellesskolen.
 10. Flere læreplasser
 11. Bygg ut fagutdanningen.
 12. Aktiv næringspolitikk.
 13. Nytt næringsareal.
 14. Lik infrastruktur i hele distriktet
 15. Velferd i offentlig regi
 16. Kollektivtilbud til alle
 17. Kollektivtilbud til alle forts.
 18. Kollektivtilbud til alle forts.
 19. Et aktivt kulturliv
 20. En regional kulturpolitikk
 21. Er det partier dere utelukker samarbeid med i fylkestinget?

 

Alle spørsmålene sammenfattet i ett dokument finner du her.

 

Fagorganiserte bruker stemmeretten.png

 

Kontakt