Nytt styre i LO-studentene NTNU

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Nytt styre i LO-studentene NTNU

Torsdag 24. oktober avholdte LO-studentene på NTNU sitt første ordinære årsmøte.

Torsdag den 24. oktober avholdte LO-studentene på NTNU sitt første ordinære årsmøte, på Kalvskinnet campus i Trondheim. Årsmøtet la en ambisiøs plan for LOs arbeid på NTNU det kommende året. Med månedlige stands, andre aktiviteter, og en synligere fagbevegelse blant studentene. Noe som er passelig, da NTNU er Norges klart største universitet.

Det nye styret valgt av årsmøte er:
Leder: Pia Fjeldstad
Nestleder: Sara Åsatun
Økonomiansvarlig og sekretær: Kristaver Birkeland Johansen
Leder LO-fagforum ingeniør: Sean Christopher Hoiland
Nestleder LO-fagforum ingeniør: Alida Johanne Domaas
Leder LO-fagforum økonomi: Haider Qureshi
Leder LO-fagforum statsvitenskap og sosiologi: Andreas Lillebråten

Ledere og nestledere for fagforumene er styremedlemmer med fulle rettigheter. Samt at NTL-ung NTNU og FO-Studentene NTNU har en styreplass hver de selv oppnevner.

LO-studentene har ambisiøse mål om å etablere fagforum for flere utdanninger på NTNU det kommende året. Fagforumene skal være det uformelle stedet der studentene selv kan ha faglig og sosial aktivitet. Der de studentene som har lyst kan være med, uten å være formelt valgt av et årsmøtet. Dersom det i perioden kommer til flere fagforum, vil disse tiltre styret med tale- og forslagsrett.

Den nyvalgte lederen Pia Fjeldstad er selv relativt ny student på NTNU, klar for å gjøre en innsats for flere studentmedlemmer til LOs forbund.

"Jeg flyttet til byen som ny student i fjor høst. Fra Fredrikstad i Østfold. Det er mange studenter som må jobbe ved siden av studiene. Det koster å leve, og hvis ikke går det ikke opp. Alt for få studenter er organiserte, og det brenner jeg virkelig for å gjøre noe med. Vår jobb blir å organisere!" Sier Pia arbeidsvillig etter årsmøtet er gjennomført.

LO-studentene på NTNU er kanskje en ny struktur. Men LO er langt fra liten på NTNU. "Faktisk er vi blant de største studentorganisasjonene her, hvis vi regner medlemstallet til alle forbundene. Da har vi over 2000 studentmedlemmer på NTNU. Det er jo en god start!"

Forbund og fagforeninger som ønsker kontakt med LO-studentene, eller har spørsmål, kan ta direkte kontakt med de på epost: lo.studentene@gmail.com, eller ta kontakt med vår ungdomssekretær Amund Moholdt, som følger opp studentarbeidet for LO, på epost: amund@lo.no.

"Faktisk er vi blant de største studentorganisasjonene her, hvis vi regner medlemstallet til alle forbundene. Da har vi over 2000 studentmedlemmer på NTNU."

Pia FJeldstad, leder for LO-studentene NTNU
Leder for LO-studentene NTNU, Pia Fjeldstad