MÅNEDENS FAKTA: Likestilling anno 2020

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

MÅNEDENS FAKTA: Likestilling anno 2020

Visste du at kvinner i gjennomsnitt bare tjener 86,7 % av menns lønn?

Siste oppdaterte tall (2019) viser at kvinner i gjennomsnitt tjener 87,6 % av det menn tjener per årsverk. Omregnet i dager kan vi dermed si at kvinner fra i dag «jobber gratis» resten av året, sammenlignet med en situasjon der kvinner og menn hadde tjent det samme.

Og visste du at nær halvparten av alle kvinner (47,6 % iflg. SSB 2020) jobber deltid? 

At kvinner tjener mindre enn menn, også når vi regner om til såkalte heltidsekvivalenter, er et stort likestillingsproblem. Samtidig er de reelle lønnsforskjellene mellom kvinner og menn mye større, fordi kvinner i langt større grad jobber deltid enn menn.

Godtar du dette?

LOs familie- og likestillingspolitiske utvalg i Trøndelag vil hver måned sette lys på oppsiktsvekkende fakta om likestilling.

16. november markerte LO, Unio og YS Likelønnsdagen 2020. 

Det aller viktigste for å få til likelønn, er et trygt og rettferdig arbeidsliv, der kvinner og menn kan jobbe på like vilkår. Det jobber vi i LO for hver dag, hele året.

- En god nyhet er samtidig at fra og med i år, har ansatte og tillitsvalgte et nytt verktøy, gjennom den såkalte Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP), sier Julie Lødrup, 1. sekretær i LO. ARP gir blant annet alle arbeidsgivere i offentlig sektor, og arbeidsgivere i privat sektor over en viss størrelse, en plikt til at de minst annet hvert år skal kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig deltidsarbeid. Jeg vil oppfordre alle tillitsvalgte i virksomheter som har plikt til lønnskartlegging om å følge opp dersom arbeidsgivere ikke er klar over denne plikten, eller av andre grunner ikke gjennomfører et aktivt likestillings og ikke-diskrimineringsarbeid sier Lødrup.

Film fra FO om ARP

Du kan lese mer om ARP i en kronikk av LO-leder Hans Christian Gabrielsen og FO-leder Mimmi Kvisvik i Klassekampen 16.11.20.

Du kan lese mere om ARP på hjemmesidene til Bufdir: www.bufdir.no/arp

SSB: Alder og yrke påvirker lønnsgapet