LOs ungdomsutvalg i Trøndelag planlegger et forrykende 2020

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs ungdomsutvalg i Trøndelag planlegger et forrykende 2020

8. – 9. januar var LOs ungdomsutvalg i Trøndelag samlet på Røros for å utforme handlingsplan for 2020.

LOs ungdomsutvalg i Trøndelag var samlet 8. – 9. januar på Røros. Her ble handlingsplan for 2020 lagt. Handlingsplanen viser mye god felles aktivitet med fokus på å rekruttere og informere mest mulig unge i Trøndersk arbeidsliv. Noen av planene for 2020 er blant annet: LOs Sommerpatrulje, kurs i privatøkonomi, LOs lærlingepatrulje, studentarbeid og aktivitet rettet mot fagskolene, for å nevne noe.

I tillegg til å legge handlingsplan for 2020 ble det også avholdt valg av nytt AU. Nyvalgt leder er Linn Kristin Flataune fra Fagforbundet, 1. nestleder Andreas Nordbotten fra Norsk Fengsels og Friomsorgsforbund og 2. nestleder Espen Sanden fra EL og IT.

LOs ungdomsutvalg er et viktig organ for å få samkjørt kommunikasjon og noen av aktivitetene vi har i forbundene. Jeg ser fram mot et innholdsrikt 2020 og håper vi sammen får til mye god aktivitet, sier Linn Kristin Flatuane.
 

LOs ungdomsutvalg i Trøndelag er en del av LOs ordinære virksomhet og er et samlingspunkt for forbundas ungdomsaktivitet. Formålet med LOs ungdomsutvalg i Trøndelag er å koordinere aktiviteten gjennom samarbeid og effektiv ressursutnyttelse. Arbeid som det fokuseres på er rekruttering, skolering og andre tiltak for økt oppslutning om fagbevegelsen.

Gjennom LOs ungdomsutvalg tar forbunda initiativ til og organiserer felles aktivitetstiltak overfor unge fagorganiserte i fylket, med formål å bevisstgjøre ungdom om fagbevegelsen. I tillegg kan de også reise ungdomspolitiske spørsmål overfor LO, forbundene og eksterne instanser, og drøfte ungdomspolitiske målsettinger, saker og prioriteringer i lys av LOs handlingsprogram og initiativer fra LO, LOs sentrale ungdomsutvalg, forbundene og LOs lokalorganisasjoner i fylket.