LOs regionråd samlet i Selbu

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs regionråd samlet i Selbu

Faglig valgkamp ble viet mye tid da LOs regionråd var samlet til møte.

LOs regionråd er et samarbeidsorgan for forbunda og lokalorganisasjonene i Trøndelag. På møte 20. og 21. mai ble faglig valgkamp viet stor oppmerksomhet. Flere tiltak for å få fagorganiserte til å bruke stemmeretten ved kommune- og fylkestingsvalget ble bestemt.

I Trøndelag sysselsetter skognæringen over 4.000 ansatte, og er eneste regionen i landet som har ei komplett klynge. På møte var Arena Skog invitert til å holde innledning. Det ble også innlegg fra Fellesforbundet og arbeidsplassbesøk ved Kjelstad Trelast AS.

Andre saker som ble behandlet var bl.a. program for regionkonferansen som avholdes i Namsos 4. og 5. november, rekrutteringsstrategi i servicesektoren, lærlingepatrulje og studentforening på NTNU.