LOs regionkonferanse i Namsos

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs regionkonferanse i Namsos

Stort engasjement når over 100 tillitsvalgte var samlet til regionkonferanse. Uttalelsene ligger vedlagt.

Høydepunktene stod i kø under LOs regionkonferanse i Trøndelag i Namsos 4. - 5. november!

LO-sekretær Are Tomasgard redegjorde for den fagligpolitiske situasjonen etter valget, behandling av innkomne forslag og gode debatter engasjerte konferansens 120 deltakere! 

Tillitsvalgtes år i LO markerte vi også under Raw Air i Trondheim, nå ble tillitsvalgte i Namdalen invitert til takk og faglig påfyll om "Den norske modellen", VeLOrganisert, Mestertilitsvalgt og et intervju med Nina Kristiansen om livet som lokal tillitvalgt ved NorseAqua.

"Kunnskap til få er makt. Kunnskap til alle er frihet" sa Maritn Tranmæl. Ordene er like aktuealle - regionkonferansen fikk utdanningspolitikkens historie og en paneldebatt om et arbeidsliv i endring som stiller økte krav til kompetanse.

Arbeidslivskriminalitet i Trøndelag er et høyaktuelt tema, som ble belyst av A-krim senteret og Fellesforbundet.

Vedtatte uttalelser fra regionkonferansen finner du her.