LOs organisasjonskonferanse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs organisasjonskonferanse

Temaer for årets konferanse: arbeidsliv i endring, politikk og bærekraft!

LOs organisasjonskonferanse står snart for døren og vi byr på fagsterke innledere, artig underholdning og en bra dose med sosialt samvær.

Tid: 12. - 13. desember
Sted: Sørmarka
Påmelding innen 20. november her

Hadia Tajik (AP) og Roger Haga Heimli (LO) orienterer om den faglig-politiske situasjonen etter valget. Både kommunestyrer og fylkesting opplever endringer i sammensetning av partier og representanter. Det samarbeides på tvers av tradisjonelle partiblokker og nye konstellasjoner oppstår. Hva betyr endringer i det politiske landskapet for oss i fagbevegelsen?

Arbeidslivet forandrer seg i takt med politiske strømninger. Dette ligger det muligheter i, men noen av endringen skaper hodebry for fagbevegelsen. Når nye yrker oppstår og endrede måter å organisere arbeid dukker opp, er bærekraftige ordninger desto viktigere. Grete Faremo (Leder for FNs kontor for prosjekttjenester) innleder om FNs bærekraftsmål, Kristin Sæther (LO) orienterer om FN-sambandets arbeid i Norge, Nour Aburashid (Vinner av Frivillighetsprisen 2016) forteller om sosialt entreprenørskap og Espen Utne Landgraff (Streikeleder Foodora) forteller om kampen for tariffavtale. I tillegg byr vi på en rekke stemmer sterke stemmer både fra fagbevegelsens rekker og utenfor.

Program:

Torsdag 12.12
10.00 - Åpning av konferansen - Terje Olsson

Kulturelt innslag - Frie Radikale

10.20 - Etter valget - hva nå? - Roger Haga Heimli, LO og Hadia Tajik, Ap
Kommune- og fylkestingsvalget 2019 er et tilbakelagt stadium. Mange kommuner og regioner opplever endringer i sammensetning av partier og representanter i kommunestyrer og på fylkesting. Det samarbeides på tvers av tradisjonelle partiblokker og nye konstellasjoner oppstår. Hvordan påvirkes den faglig politisk situasjon og hvordan skal vi i fagbevegelsen møte endringer i faglig-politiske situasjonen på beste måte?

Det åpnes for spørsmål og kommentarer fra salen 
12.15 - Lunsj

13.00 - Heltid – vår viktigste likestillingssak - ved Handel og Kontor og Fagforbundet
Dobbelt så mange kvinner som menn jobber deltid. Vi har lovverket på plass, men har vi viljen til å jobbe for heltidskultur? Det er på tide at retten til heltid settes høyere på dagsorden. Vi snakker om deltidsfella, vaktjakt og hvordan vi kan løse en av våre største likestillingsutfordringer.
14.00 - Aleris-saken - Atle Sønsteli Johansen, LO
Aleris-saken er en av vår tids største arbeidsrettssaker. Dommen ble, så langt, en kalddusj for både Fagforbundets medlemmer og advokater, og førte til rystelser langt inn i margen på fagbevegelsen. Hva vil dommen ha å si for framtidens arbeidsliv? Hva må til dersom dommen blir stående?
15.00 - Pause med minglemat

15.15 - Hvordan skal Norge håndtere plattformøkonomi? - Trude Tinnlund
Delingsøkonomien eller plattformøkonomi kan gi muligheter, og LO har vært veldig nøye på å si at de er for teknologiutvikling. Den teknologien som kommer må benyttes, men vi må passe på at vi ikke lar oss misbruke av den. Spleiselaget vi har i Norge må ikke blir utfordret på en sånn måte at sosiale rettigheter, lønns- og arbeidsvilkår blir salderingspost. Delingsøkonomiutvalget som LO-sekretær Trude Tinnlund var en del av, har ikke villet ta inn over seg den ødeleggende påvirkningen som delingsøkonomien kan ha på det norske arbeidsmarkedet. Hvordan håndterer vi i fagbevegelsen dette trusselbildet?
15.45 - Syklister i streik – hva nå? - Espen Utne Landgraff, klubbleder i Fellesforbundet i Foodora
Streiken i Foodora var en kamp for tariffavtale, og ordna lønns og arbeidsforhold. Streik er gøy; sa leder i Fellesforbundets klubb i virksomheten. Hva skjer nå?
16.15 - Brobygger og sosial entreprenør - Nour Aburashid, vinner av Frivillighetsprisen 2016, Folkehjelper og Bachelorstudent
Å hjelpe andre med å komme i gang, det er å skape fred; sa Nour Aburashid fra Porsgrunn. Hun innleder om hva hun har gjort for å hjelpe andre med å komme i gang. Nour har nylig fått fotfeste i Betonmast, en av Norges største byggentreprenører. Hun vil fortelle oss hvordan hun har lykkes med å få innpass i en virksomhet som ikke først og fremst er kjent for å ha mange kvinner med seg på laget.
16.45 - Fra arbeidstrening til fast jobb å leve av og med - Oslokollega og Nordic Choice/PS-hotell
PS hotell har gått inn i Choice-kjeden og har dermed blitt del av LOfavørs fordelsprogram. Hotellet samarbeider med Oslokollega under visjonen: Sammen hjelper vi mennesker videre i liv og karriere. Målet er fast jobb for de som deltar i programmet. Virker arbeidstrening? Hva er formelen for å lykkes? Hvilke hindringer må ryddes av veien? Hva sier tallene?
17.15 - Pause

17.30 - Fagbevegelsens plass i et arbeidsliv i endring - Gro Brattli Jamholt
Arbeidslivet er i endring og LO ønsker å være tilstede der det skjer. Hva gjøres i LO for å møte endringene i arbeidslivet?
17.45 - Rødt lys - Det store skatteranet og hvordan vi kan stoppe det. - Forfattere av boka, Marianne Marthinsen og Maria S. Walberg
Gapet mellom ekspertene på skatteflukt og de som deltar i samfunnsdebatten er for stort. Med boka Rødt lys vil Marianne Marthinsen og Maria Schumacher Walberg redusere dette gapet, og ta debatten et skritt videre fra den moralske fordømmelsen. Hvordan kan vi gi flernasjonale selskapers bruk av skatteparadis rødt lys? Hvilke tiltak kan vedtas av Stortinget uten at det forutsetter internasjonal enighet?  
Avrunding - 18.30

20.00 - Julebord og underholdning

 

Fredag 13.12

09.00 - FNs bærekraftsmål - Grethe Faremo, leder for FNs kontor for prosjekttjenester (UNOPS)
Hvordan jobber FN med å oppfylle bærekraftsmålene?  
10.00 - FN-sambandet - Kristin Sæther, LO
Hva er FN-sambandet og hva gjør de? Hvordan jobber FN-sambandet for å øke kjennskap til og kunnskap om FNs bærekraftsmål i Norge?  
10.30 - Hvem skal eie vinden? Eller vannet, skogen og jernbanen? - Vidar Hennum, El og IT og Jane B. Sætre, NJF
Vindkraft er god butikk. Aldri før har inter­essen for utbygging vært større. Hvem be­taler prisen og hvem skal sitte igjen med ge­vinsten? Regjeringen legger Norge ut på opphørssalg og kaller det å redusere statens eierskap. I realiteten er det arvesølvet som forsvinner. Hva gjør fagbevegelsen med dette?
11.15 - Pause

11.30 - Sirkulær økonomi - Are Tomasgard, LO og Cathrine Barth, Circular Norway
Mens det blir knapphet på mange råvarer som metaller og bomull, vokser søppelbergene. Regjerin­gen har vedtatt at Norge skal bli et fore­gangsland innenfor sirkulær økonomi. LO og Circular Norway mener det haster.
12.30 - LOfavør i utvikling - Jakob Tveit, LOfavør og Ida Spjelkavik, Dinamo
LOfavør videreutvikles og bærekraft vil være en viktig del av kommunikasjonen fremover. Hvordan skal LOfavør møte fremtiden?
13.00 - Lunsj

14.00 - Hjemreise