LOs organisasjonskonferanse 2020

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs organisasjonskonferanse 2020

LO inviterer til en dagsaktuell konferanse i ny drakt på digital plattform!

Tid: mandag 7. desember, klokken 10.00 - 13.30

Meld deg på her!

·         Debatt og mulighet for å aktivt delta i konferansen med å stille spørsmål og
          kommentere debattene i nettprat
·         Mingle digitalt og bli kjent med andre
·         Besøke spennende utstillere og få informasjon om temaer du velger selv
·         Du kan delta i konferansen inntil 14 dager etter arrangementet hvis du ikke
          fikk med alle innslagene
·         Konferansen er gratis!

Program
10.00   Velkommen ved Terje Olsson, LO-sekretær

10.05   Valg 2021. Innledning av Hans-Christian Gabrielsen, LO-leder

Panelet består av:
Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet 
Kirsti Bergstø, nestleder Sosialistisk Venstreparti 
Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet 

Debatten ledes av Geir Solås Moen, kommunikasjonsrådgiver i LO 

11.00   Pause

11.10   Digitalisering

Den digitale valgkampen ved Wegard Harsvik, leder for samfunnskontakt og strategisk arbeid i LO

Amazon kommer – er fagbevegelsen forberedt? ved Kjetil Staalesen, spesialrådgiver Næringspolitisk avdeling i LO 

11.45   Pause

12.00   Rekruttering og organisering 
Innledning ved Runa Bolstad Laume, rådgiver i Organisasjonsavdelingen i LO 

Panelet består av: 
Merethe Solberg, avdelingsleder i Fellesforbundet avdeling 10 
Kirsti Hansen Demeny, avdelingsleder for informasjon, organisasjon og samfunnskontakt HK i Norge 
Moza Mwilima, rådgiver i Fagforbundet  

Samtalen ledes av Bård Nylund, leder av Organisasjonsavdelingen i LO 

12.50   Pause

13.00   Muligheter i unntakstilstand
Motivasjonsforedrag med Tonje Brenna, fylkesrådsleder Viken 

13.20 - Avslutning ved Runa Bolstad Laume
 

Vi tar oss friheten til å gjøre endringer i programmet, om noe skulle dukke opp.