LOs lærlingpatrulje i Trøndelag

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LO-ungdommen sjekker lærlingers vilkår i arbeidslivet

I uke 46 gjennomførers LOs ungdomsutvalg i Trøndelag sammen med Fellesforbundet-ungdommen lærlingpatrulje i Trøndelag.

Den 11. - 15. november gjennomføres LOs lærlingpatrulje i Trøndelag. Formålet med patruljen er å informere ferske lærlinger om rettighetene deres i arbeidslivet, og om fagbevegelsen. Lærlingpatruljen i Trøndelag gjennomføres med deltakere fra og besøk hos Fellesforbundet.

Ungdomssekretær i Fellesforbundet Alexandra Furunes planlegger sin andre lærlingpatrulje i år.

- Hvorfor er det viktig at LO og forbundene gjennomfører lærlingpatrulje?

Når vi drar på lærlingpatrulje får vi besøkt de som er nye i arbeidslivet. Vår erfaring er at noen lærlinger ikke vet hva de har krav på under opplæring. For eksempel at opplæringen skal foregå i arbeidstiden, og at man som lærling ikke skal gjøre "hjemmelekser". Man har allerede gått ned i lønn på grunn av at man er under opplæring. Det samme gjelder om de jobber overtid. Da er man ikke under opplæring og skal ha lønn som fagarbeider samt overtidstillegg.

- Hva annet vil du si er viktig for lærlingene vi treffer?

For å bli en best mulig fagarbeider er det viktig med ordentlige tilbakemeldinger underveis. Man har blant annet krav på halvårssamtaler med opplæringsannsvarlig eller opplæringskontoret. Både ris og ros er viktig, slik at man vet hva man må forbedre, og hva man allerede er på god vei med. 

Elleve unge fagorganiserte deltar på lærlingpatruljen. Amal Abdinur fra Fellesforbundet og utelivsbransjen er med for første gang.

- Hvorfor er du med på lærlingpatruljen?

- Jeg har jobbet i utelivsbransjen i flere år, og selv om jeg er veldig fornøyd med det så er det sånn at spesielt unge ikke vet hvordan det skal være i arbeidslivet. Vi er så mye sterkere sammen, og det vil jeg fortelle lærlingene som hvert år kommer inn i arbeidslivet.

Hva er den største fordelen med å være organisert?

- Den største og viktigste fordelen med å være LO medlem er definitivt de tillitsvalgte. At du har noe å gå til når om du trenger det. De fleste har sjeldent behov for hjelp fra forbundet, men når man trenger det så er det veldig verdifullt.

 

LOs lærlingpatrulje er et fellestiltak mellom LOs forbund vedtatt på LO-kongressen i 2017. Dette er forankret i følgende uttalelse i handlingsprogrammet: "LO vil
i kongressperioden ta initiativ til, og ta en koordinerende rolle ved gjennomføring av lærlingpatruljer
på tvers av forbundene."

I Trøndelag har LO tidligere gjennomført felles lærlingpatruljer, både i 2017 og 2016. Samt at flere av LOs forbund har gjennomført egne lærlingpatruljer de siste årene. Dette har vært viktige tiltak for å styrke LOs rekruttering av lærlinger og unge arbeidstakere.

 

Har du spørsmål om lærlingpatruljen kan du ta kontakt med ungdomssekretær i LO, Amund Moholdt, på epost: amund@lo.no

"Den største og viktigste fordelen med å være LO-medlem er definitivt de tillitsvalgte. De fleste har sjeldent behov for hjelp fra forbundet, men når man trenger det så er det veldig verdifullt."