LOfavør søkbare midler

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOfavør søkbare midler

Visste du at fagforeninger og lokalorganisasjoner kan søke om økonomisk støtte til aktiviteter med LOfavør innhold?

Fagforeninger og lokalorganisasjoner som ønsker å gjennomføre ulike aktiviteter med godt LOfavør innhold, kan søke LOfavør komiteen i Trøndelag om midler, etter nærmere angitte retningslinjer. Søknaden fremmes på eget skjema som sendes LOfavør komiteen Trøndelag, og vil bli behandlet fortløpende i komiteens møter. 

Retningslinjer for tildeling som sier noe om formål og vilkår for å søke finner du under:

2019 Retningslinjer for søknader 2017-2021 - aktivitetsstøtte.docx

Søknadsskjema fylles ut og sendes LOfavør komiteen til behandling. Skjemaet harmonerer med punktene i retningslinjene, og alle felt må fylles ut. Hvis dette ikke er fullstendig, blir det returnert med beskjed om å rette opp.

Søknadsskjema finner du under: 

2019 Søknadsskjema for økonomiske midler.docx