LOfavør søkbare midler

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOfavør søkbare midler

Visste du at fagforeninger og lokalorganisasjoner kan søke om økonomisk støtte til aktiviteter med LOfavør innhold?

Sist oppdatert:

Fagforeninger og lokalorganisasjoner som ønsker å gjennomføre ulike aktiviteter med godt LOfavør innhold, kan søke LOfavør komiteen i Trøndelag om midler, etter nærmere angitte retningslinjer. Søknaden fremmes på eget skjema som sendes LOfavør komiteen Trøndelag, og vil bli behandlet fortløpende i komiteens møter. 

Retningslinjer for tildeling som sier noe om formål og vilkår for å søke finner du under:

2019 Retningslinjer for søknader 2017-2021 - aktivitetsstøtte.docx

Søknadsskjema fylles ut og sendes LOfavør komiteen til behandling. Skjemaet harmonerer med punktene i retningslinjene, og alle felt må fylles ut. Hvis dette ikke er fullstendig, blir det returnert med beskjed om å rette opp.

Søknadsskjema finner du under: 

2019 Søknadsskjema for økonomiske midler.docx