Likelønnsdagen 2020

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Likelønnsdagen 2020

Fra i dag jobber kvinner gratis ut året.

LOs regionale utvalg for familie- og likestillingspolitikk vil sette fokus på Likelønnsdagen 2020. Fra denne dagen «jobber kvinner gratis» når damer i gjennomsnitt tjener 87,6 % av det menn tjener per årsverk. At kvinner tjener mindre enn menn, også når vi regner om til såkalte heltidsekvivalenter, er et stort likestillingsproblem. Samtidig er de reelle lønnsforskjellene mellom kvinner og menn mye større, fordi kvinner i langt større grad jobber deltid enn menn.

I år planla LO digitalt seminar på Likelønnsdagen, dette er dessverre avlyst ihht. 
Oslo kommunes retningslinjer.

AVLYST: Program
Åpning ved Julie Lødrup, LOs førstesekretær

Hvorfor er heltid viktig for likelønn?
Bjørn Dapi, forsker og Elin Svarstad, doktorgradsstipendiat, begge fra Fafo

Virkemidler i arbeidsmiljøloven: Hvordan virker paragrafene om fortrinnsrett for deltidsansatte og rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid?
Helene Nødset Land, seniorrådgiver i Tvisteløsningsnemnda

Panelsamtale ledet av Ingrid Wergeland, kommunikasjonssjef Manifest og forfatter

Deltakere:
Mette Nord, leder i Fagforbundet
Elisabeth Sundset, 2. nestleder i Handel og Kontor
Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet