Kompetansemidler

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kompetansemidler

Trøndelag har mottatt ekstraordinære kompetansemidler for å hjelpe koronarammede arbeidstakere og bedrifter.

I tiltakspakkene rettet mot arbeidslivet er det regionale kompetansemidler som skal bidra til å iverksette ekstraordinære kompetansetiltak for å hindre utstøting fra arbeidslivet samt til omstilling og utvikling i levedyktige bedrifter.

Trøndelag fylkeskommune har denne uken vedtatt hvordan det ekstraordinært rammetilskudd skal disponeres. Prioriterte områder er bedriftsintern opplæring (BIO-midler), der ordningen er utvidet til også å omfatte mellomstore og store bedrifter.  På utdanningsområdet prioriteres tiltak som sikrer lærlingeordningen, nye tilbud fra fagskolene og nye tiltak gjennom karrieresentrene.

Hvem kan søke, hva kan dere søke om, og hvordan dere søker finner du informasjon om her.

Her kan du også lese om andre deler av Trøndelags fylkeskommunes tiltakspakke for nærings- og samfunnsliv.