Ja til levende norsk industri!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Kværner Verdal

Ja til levende norsk industri!

16 LO-ledere i Trøndelag med felles opprop om situasjonen for Kværner Verdal.

Ja til levende norsk industri!

Arbeid til alle er et overordnet mål for LO. Med rekordhøy arbeidsledighet er det mange arbeidstakere som frykter for fremtiden og sine arbeidsplasser. Nå står viktige industriarbeidsplasser i fare for å bli rasert.

 

En industrimotor for Trøndelag er Kværner Verdal med sine over 700 industriarbeidsplasser. Bedriften skaper også stor aktivitet i andre bedrifter over hele regionen. Fremtidsutsiktene viser at Kværner Verdal står på kanten av stupet. Det kan bli full stopp neste år om Stortinget ikke finner en bedre løsning enn Regjeringens forslag. Derfor er det avgjørende viktig at Stortinget nå sørger for at vi får på plass en midlertidig endring i skattesystemet, som bransjen skal betale på et senere tidspunkt. 

 

Samtidig vil vi minne om viktigheten av denne næringen. Vi er helt avhengig av leverandørindustrien for å fortsette inn i det grønne skiftet. Forsvinner disse arbeidsplassene redusere landets muligheter for å lykkes innenfor havvind, CO2-håndtering og hydrogenutvikling. 

 

Kværner Verdal har vært gjennom flere bølgedaler. Denne gang kan nedturen bli så dyp at Trøndelag mister industriarbeidsplasser og et viktig kompetansemiljø. Det trengs politisk vilje til å snu situasjonen. 

 

I Trøndelag har LO over 100.000 medlemmer fordelt på over 100 fagforeninger. Vi står sammen med industriarbeiderne og kjemper for rammevilkår for en levende norsk industri, og fremtidens grønne arbeidsplasser.

 

Kristian Tangen
Regionleder LO Trøndelag

 

Anita Steinkjer
Leder LO i Verdal

 

Hilde Grevskott
Leder LO i Steinkjer og omegn

 

Kim Olav Johansen
Leder LO i Levanger

 

Mads Nervik
Leder LO i Inderøy og Leksvik

 

Ola Duås
Leder LO i Oppdal og Rennebu

 

John-Peder Denstad
Leder LO i Trondheim

 

Stian Pachov
Leder LO på Hitra og Frøya

 

Øyvind Wiger-Haraldsvik
Leder LO på Fosen

 

Hanne Lise Fashing
Leder LO i Namsos og omegn

 

May-Iren Arnøy
Leder LO i Ytre Namdal

 

Knut Erik Ljøkelsøy
Leder LO i Orkland og omegn

 

Renè Holm
Leder LO på Røros og Holtålen

 

Alf Roar Slind
Leder LO i Selbu og Tydal

 

Kristin Almhjell Jenssen
Leder LO i Størdal og Meråker

 

Annar Gravråk
Leder LO i Gauldal