Fagdag for ansatte i Nav

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Fagdag for ansatte i Nav

LO-familien inviterer medlemmer innen Nav til felles fagdag 28. august!

Konferansen er et samarbeid mellom NTL, FO og Fagforbundet, samt LO og LO Stats distriktskontorer i Trøndelag.

 

Plakat med program for dagen ligger vedlagt.

 

Meld deg på innen mandag 12. august via denne lenken: bit.ly/2TLjwoJ

 

 

Program

 

10.00 Åpning

Emosjonelle belastninger og risiko for psykisk uhelse i relasjonspregede velferdsyrker. Ivaretar dagens lovverk dette på en god nok måte?

Tapere i konkurransesamfunnet Arne Klyve, forfatter

Vold, trusler og emosjonelle belastninger Marit Selfors Isaksen, FO

Gjeldende lovbestemmelser Harald Langstad, NTL

 

13.00 Lunsj

Hva skjer når NAV og andre velferdstjenester anbudsutsettes og privatiseres? Blir tilbudet bedre og i så fall for hvem?

Konkurranseutsetting og privatisering av velferdstjenester Gunn Karin Gjul, Fagforbundet Sven Ivar Skodjevåg, NTL

Trekning av vervepremier

 

15.30 Slutt for dagen