Nå er det hennes tur!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Nå er det hennes tur!

LO Trøndelag oppfordrer til å bli med på TV-aksjonen!

Årets TV-aksjon går til CARE, som skal skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen vil gi over 300 000 kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt! LO har bevilget 400 00 kroner og oppfordrer alle medlemmer og tillitsvalgte til å delta på årets viktigste søndagstur.

LO Trøndelag oppfordrer alle forbund og lokalorganisasjoner til å bevilge, bli bøssebærer, lage aktiviteter, lik og del i sosiale medier. Meld deg på her: http://www.blimed.no

 

De tre tiltakene pengene fra årets TV-aksjon går til: 

Hennes penger – hennes muligheter  
TV-aksjonen skal gi unge kvinner mulighet til å skape sin egen arbeidsplass og sin egen inntekt. Mer enn 300 000 kvinner skal få mulighet til å bli med i en spare- og lånegruppe, og CARE skal også gi kvinner opplæring i å lede gruppene. Kvinner skal få tilgang til banktjenester, og vi skal løfte fram kvinnelige entreprenører.  

Hennes kropp – hennes valg 
Kvinner skal ha rett til å bestemme over egen kropp, til å si ja og nei. Med TV-aksjonsmidlene skal kvinner få opplæring i seksuell helse og mødrehelse. CARE jobber for at kvinner skal ha kunnskap og mulighet til å bestemme om og når de ønsker barn, og hvor mange barn de ønsker. I tillegg skal kvinner ha tilgang til gode helsetjenester ved graviditet, fødsel, og som nybakte mødre. Et viktig tiltak i årets TV-aksjon er også å engasjere over 10 000 menn for å få slutt på vold mot kvinner.  

Hennes drømmer – hennes stemme  
Kvinner skal få sin stemme hørt, og delta i beslutninger som angår dem selv. De skal få opplæring i politisk lederskap, og i deltakelse og lederskap i arbeidslivet og i lokalsamfunnet.