Vårt Arbeiderparti

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Vårt Arbeiderparti

Her skriver Harald Olsen, LOs distriktssekretær i Vestfold og Irene Bordier Haukedal, LOs distriktssekretær i Telemark om sine betraktninger fra Arbeiderpartiets landsmøte.

I fire dager har vi vært i kongressalen på Folkets Hus i Oslo. Ni timer torsdag, ti timer fredag, ni timer lørdag og fem og en halv time søndag. Vi har hørt på fantastiske taler av først og fremst Jonas, Kjersti og Hadia, og flere hundre innlegg fra landsmøtets delegater og gjester. Men aller viktigst: vi har vært med på å vedta fantastisk masse bra politikk for sterkere fellesskap. 
Det vedtatte Arbeidslivsmanifestet er helt i tråd med LOs politikk. 
Arbeiderpartiet vil sikre hele, faste stillinger. Det er bra for den ansatte, som får forutsigbarhet og stabilitet i sitt arbeidsliv. Det er bra for de som skal motta tjenestene, som får trygge og gode fagfolk i helse og omsorgsektoren. 
Arbeiderpartiet vil gå i bresjen for et seriøst og anstendig arbeidsliv. Alle skal være trygg på jobb, og kommunen skal være en arbeidsgiver og innkjøper som bidrar til det. Arbeiderparti styrte kommuner og fylker skal gå i bresjen for et seriøst og anstendig arbeidsliv gjennom å stille klare og tydelige krav om heltid og læreplasser til alle som leverer tjenester til kommunen. 
Arbeiderpartiet sier nei til kommersialisering av omsorgen. Vi vil ha en omsorg som er best mulig, ikke billigst mulig. Det får vi best til i fellesskap, gjennom å satse på en sterk offentlig omsorg og tjenester som gjør eldre til sjef i eget liv. 
Arbeiderpartiet vil ha et arbeidsliv med medbestemmelse og tillit til arbeidstakerne. Vi vil bytte ut ledelses- og kontrollformer som new public management med en tillitsbasert styring. 
Arbeiderpartiet vil satse på kompetanse for alle. Vi vil etablere et kompetansefond i tett samarbeid med partene i arbeidslivet som skal bidra til kompetanseutvikling hos arbeidstakerne. Vi vil gjennomføre et nasjonalt løft for å gi personer som står utenfor arbeidslivet muligheter for å tilegne seg arbeidskvalifiserende kompetanse. En særlig satsing rettes mot unge som i dag står utenfor aktivitet, arbeid eller utdanning. Arbeidslivet har et stort behov for flere fagarbeidere, og dette må møtes med en langt kraftigere satsing på yrkesfagene, fra grunnskole til fagskole. Det krever også at ungdom er garantert læreplass og at de kan gå inn i et trygt og seriøst arbeidsliv. 
Vedtaket om å ikke konsekvensutrede petroleumsaktivitet av Nordland VI, VII og Troms II fikk veldig mye oppmerksomhet. Denne formuleringen er imidlertid fra to små avsnitt i en omfattende uttalelse om klimavennlig industri for fremtiden. Resten av uttalelsen har ikke fått noen oppmerksomhet, men vi er veldig glad for at Arbeiderpartiet slår fast at industrien er en viktig del av klimaløsningen og en viktig del av sirkulærøkonomien. Partiet fastslår samtidig at vi skal ha en fortsatt satsing på olje- og gassnæringen i Norge, med et økt fokus på bærekraftig produksjon. Vi vil opprettholde leterefusjonsordningen på dagens nivå for å ivareta leteaktiviteten på norsk sokkel som skal bli helt utslippsfri, og at myndighetene og industrien sammen setter en tidsfrist for når det kan skje. 
Alle vet at både LO og vi er skuffa over at det ikke blei konsekvensutredning, men den skuffelsen la vi fra oss inne i Folkets Hus. Allerede på veien hjem la vi en plan for å nå ut til velgerne med den vedtatte politikken som er så bra for arbeidslivet. Og vi oppfordrer LOs medlemmer i det nye fylket til å velge Sven Tore Løkslid til historiens første fylkesordfører i Vestfold og Telemark.