Stopp raseringa av helsetjenestene i Telemark

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Stopp raseringa av helsetjenestene i Telemark

Regionkonferansen til LO Vestfold og LO Telemark 8. mars 2019 vedtok denne uttalelsen.

Styret i Helse Sør Øst har vedtatt å fjerne 12 mill kr fra budsjett øremerket rehabilitering og Betanien sykehus i 2019. Dette er uakseptabelt.

Begrunnelsen er at gjennom Samhandlingsreformen skulle kommunene overta dette arbeidet lokalt. Med regjeringas strupetak på kommuneøkonomien vil ikke dette være mulig. I tillegg vil reduksjon av eiendomsskatt i de fleste kommuner innebære et enda større press på gode helsetjenester. Dette må stoppes.

LO Vestfold og Telemark forventer at Stortingsbenken vår gjør en innsats overfor helseminister Bent Høie slik at Telemark beholder de helsetjenestene Betanien hospital gir befolkningen i dag. LO Vestfold og Telemark mener Helse Sør-Øst bør prioritere egenregi, men der dette ikke lar seg gjøre, ideelle aktører framfor kommersielle aktører.

Hvis de ikke profittbaserte organisasjonene skal ha mulighet til å drive sitt arbeid med forsvarlige lønns- og pensjonsvilkår, kan de ikke konkurrere mot kommersielle aktører som er fritatt for slike hensyn.