Om LO i Østfold

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Om LO i Østfold

LOs regionskontor i Østfold representerer Landsorganisasjonen i Norge (LO) og samordner fagbevegelsen innsats i fylket.

Vår innsats kan deles inn i to hovedområder:

Fagligpolitisk arbeid for trygge og attraktive arbeidsplasser 
Styrke LOs organisasjon i fylket 

Fagligpolitisk arbeid for trygge og attraktive arbeidsplasser
Distrikskontoret jobber faglig og politisk for en samfunnsutvikling til beste for både arbeidslivet og medlemmene i fylket. Regional utviklingsarbeid er en prioritert oppgave, herunder deltar vi i høringsprosesser og lobbyarbeid. 

Vi er også representer i råd og utvalg: 
- Yrkesopplæringsnemnda 
- Kompetanseoffensiven
- Utvalg mot svart økonomi
- Energiforum
- Jernbaneforum Øst 
- IA rådet
- TV-aksjon
- Fagskolerådet
- Østfoldrådet 

Styrke LOs organisasjon i fylket
Distriktskontoret yter service til LOs forbund som har ca. 50.000 medlemmer i Østfold. Forbundene har til sammen 116 fagforeninger i fylket som samordner sin innsats i 5 LO lokalt. Distriktskontoret koordinerer fellesaktiviteter med forbundene, fagforeninger og LO lokalt i Østfold gjennom blant annet å arrangere og tilrettelegge for: 

- LOs regionferanser
- LOs fagforeningskonferanse 
- LOs regionråd  
- LOs ungdomsutvalg 
- LOs familie- og likestillingspolitiske utvalg 
- Samarbeidskomiteen 
- LOfavør komiteen
- AOF (kurs og opplæring)
- Felles prosjekt for LOs lokalorganisasjoner 
- Aktiviteter og kampanjer