LOs lokalorganisasjoner

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs lokalorganisasjoner

LOs lokalorganisasjoner er sammenslutninger av fagforeninger/avdelinger i en eller flere kommuner. Alle fagforeninger/avdelinger tilsluttet et LO-forbund innenfor lokalorganisasjonens virkeområde skal stå som medlemmer.

Kontaktinformasjon til LOs lokalorganisasjoner i Østfold: 

LO i Sarpsborg
Leder: Klaus Lintho                       40463273

klauslintho@gmail.com

LO i Sarpsborg på Facebook

LO i Moss og Omegn
Leder: Grete Olsen                     96501501
lo.mossogomegn@gmail.com

LO i Moss og Omegn på Facebook

LO i  Indre Østfold
Leder: Tone Merethe Kjernsbekk     906 19 814
Loindr@online.no 

LO i Indre Østfold på Facebook

LO i Halden
Leder: Siw-Hege Christiansen      917 76 819
Siwhc@yahoo.com

LO i Halden på Facebook 

LO i Fredrikstad
Leder: Vidar Schei                        94 84 09 29 
post@loifredrikstad.no

LO i Fredrikstad på Facebook