Serbisk besøk

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Serbisk besøk

Våre svenske venner i LO Väst Sverige hadde for en kort tid tilbake et lengre besøk fra Serbisk fagbevegelse. De ønsket å ta turen til Østfold for å se hvordan samarbeidet på tvers av landegrensene fungerer.

 Før Grethe fra Handel og kontor, og Knus Thoms fra Fellesforbundet fortalte om dette, ble de bedre kjent med Saugbrugs. HR- sjefen og tillitsvalgt på Saugbrugs fortalte om hva de jobber med på Saugbrugs og hvordan samarbeidet dem i mellom fungerer. Det ble også en omvisning på anlegget.

Handel og Kontor og FF fortalte om eksisterende samarbeid over grensen til Sverige. Dette samarbeidet er mellom FF; handel og Kontor, Handels og HRF. Dette er et samarbeid som har pågått siden 2000-tallet. Vi hadde på det tidspunktet mange som krysset grensene for å få arbeid – særlig fra Norge og over til Sverige. Med årene har dette blitt en grensependling som slår begge veier, og mange jobber også i begge land samtidig. Dette medfører store utfordringer for de enkelte – reglene i arbeidslivet håndteres svært forskjellig. Dette gjelder blant annet under permittering, arbeidsledighet, skattefordeler og velferdsordninger. For å bistå i dette, har vi arrangert årlige konferanser hvor vi har satt disse utfordringene på dagsorden. Vi anser at dette er et viktig bidrag i å gjøre hverdagen til de det gjelder litt enklere.

I tillegg orienterte HK litt om et solidaritetsarbeid som HK har i Bosnia Herzegovina. Handel og Kontor har jobbet med dette siden krigen opphørte i 1995, og vi dag drifter vi en egen HK-avdeling i Sarajevo med 4 ansatte.