LO Oslo og Akershus

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

RegionLO Oslo og Akershus

LO Oslo og Akershus

LOs regionkontor i Oslo og Akershus driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i…

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 930 000 medlemmer er organisert i en rekke fagforbund som er tilsluttet LO. LOs forbund organiserer arbeidstakere både innen privat og offentlig sektor, og innen alle bransjer og yrker. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

LOs regionkontor i Oslo og Akershus er en del av LOs administrasjon, og får sine arbeidsoppgaver tildelt av LOs ledelse. Regionkontoret har koordineringsfunksjon i forhold til forbund og lokalorganisasjoner, og har aktiviteter som ivaretar dette.

Hva et regionkontor gjør:

  • Samordner fagbevegelsens arbeid i regionen
  • Setter LO-medlemmenes saker på den poltitiske dagsorden
  • Rekrutterer til LOs fagforbund
  • Rådgir tillitsvalgte og andre om arbeidslivrelaterte spørsmål
  • Arrangererer kurs og konferanser, herunder regionkonferanser
  • Koordinerer og gjennomfører LOs sommerpatrulje hvert år i Oslo og Akershus

Nyheter Oslo Akershus

Lærlingepatrulje

For første gang på mange år skal LO arrangere lærlingpatrulje i hele landet. I Oslo og Akershus arrangerer vi lærlingpatrulje i uke 47. Vi jobber for et godt og trygt arbeidsliv for alle ansatte! I denne uken vil vi spesielt fokusere på hvordan lærlinger har det, og gi de god informasjon om rettigheter og plikter i arbeidslivet.
Meld deg på lærlingpatruljen i Oslo og Akershus her.
Har du spørsmål? Kontakt e-post DK-osloakershus@lo.no