Uttalelse fra LOs Regionkonferansen Møre og Romsdal

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Uttalelse fra LOs Regionkonferanse Møre og Romsdal

Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping har alvorlige konsekvenser for arbeidstakere, virksomheter og samfunnet som helhet. Skal vi ha et godt og seriøst arbeidsliv i Norge, må arbeidslivets spilleregler følges, og arbeidslivskriminalitet og sosial dumping forhindres og bekjempes.

LOs regionkonferanse ønsker å sette søkelys på disse utfordringene, og sette på dagsorden 3-partssamarbeidet mellom staten, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. De offentlige etatene må styrkes, for å kunne imøtegå den utviklingen som skjer med den økende trenden av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Det vil kreves en bedre samordning mellom etatene. En slik samordning må forankres politisk, og det må gis tydelige politiske signaler hvordan samordningen skal utføres. Det trengs en mye større samordnet aksjonsform for å kunne avdekke både arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Kampen mot useriøsitet i arbeidslivet vil kreve innsats fra flere offentlige myndigheter med nødvendige ressurser tilgjengelig og nødvendige sanksjonsmidler. Dette gjelder blant annet tilsynsmyndigheter og rettsvesen. De er utrolig viktig for å kunne stoppe og forebygge arbeidskriminalitet og sosialdumping, og må kunne gi reaksjoner til virksomheter som bevisst bruker overtredelse av regelverket som et konkurransevridende tiltak.

Samtlige aktører i norsk samfunnsliv må bidra med sin kompetanse for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Det gjelder selvsagt også LO familien med sine organisasjoner, avdelinger og klubber.

For en kan bare spørre seg? Om det ikke hadde vært for de respektive foreningene i Fellesforbundet, Norsk Sjømannsforbundet og media i Hurtigruta saken, så hadde Tom Cruise og Hollywood crewet fortsatt blitt servert og stelt av ansatte, med det som vi i Norge ser på som slavekontrakter.

Skal du jobbe i Norge, så skal det være norske lønns og arbeidsvilkår som skal legges til grunn.

Kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er først og fremst en kamp for noe: For at alle skal ha et anstendig arbeidsliv og en lønn det går an å leve av. Det er en kamp om hva slags samfunn Norge skal ha, en kamp for sosial trygghet.

 

LOs regionråd Møre og Romsdal