LOs Utdanningsfond

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Maskot/NTB scanpix

LOs Utdanningsfond

Nå er det mulig å søke på LOs utdanningsfond.

Tildeling av stipend for studieåret 2020/2021

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet og som på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år,

og 1 års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta allmennfaglig utdannelse som fører fram til studiekompetanse, eller praksiskandidat kurs etter & 3,5 i opplæringsloven.

Fondet yter støtte til:

a)

Helåsstudium (2 Semester)  

Stipendets størrelse: Inntil kr. 13.500,- pr. studieår.

Søknadsfrist for studieåret 2020/2021: 15 mai 2020 ( fristen er absolutt )

 

b)

Utdanning av kortere varighet enn punkt a. 

Praksiskandidat kurs § 3,5: Inntil kr. 10.500,- pr. skoleår.

Kortere kurs :  Inntil kr. 4.000,- pr. studieår

AOFs Lese- og skrive kurs med datatekniske hjelpemidler  kr. 10.500,- pr.skoleår. 

 

Søknaden må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes                  med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet.

Anmodning om utbetaling av stipend kan skje i løpet av skoleåret eller senest 3 uker etter at det omsøkte tiltaket avsluttes.

 

Søknader kan sendes fortløpende, fortrinnsvis elektronisk på  www.lo.no  og

blir behandlet en gang i måneden.

 

Fullstendige retningslinjer for fondet og søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til Landsorganisasjonen i Norge, LOs distriktskontorer eller fagforbundet ditt.

Link direkte til LOs utdanningsfond: https://utdanningsfond.lo.no/