LOs lærlingpatrulje

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs lærlingpatrulje på veien

Et sikkert tegn på at høsten er kommet. LOs lærlingpatrulje er på veien i fylket. 30.oktober til 3.november, da skal 18 unge tillitsvalgte fra 5 LO forbund besøke lærlinger gjennom hele fylket.

På LOs 34.kongress ble det vedtatt at LO med forbundene skal gjennomføre lærlingpatrulje.

-        Lærlingpatruljen er LOs viktigste satsning opp mot lærlinger. Hvor vi får muligheten til å treffe lærlingene på deres arbeidsplass og se deres arbeidshverdag. Sier faglig ungdomssekretær i LO i Møre og Romsdal Joakim Silkoset. Den store forskjellen mellom LOs sommerpatrulje og LOs lærlingpatrulje er at under lærlingpatruljen er alle besøk avtalt med bedriften på forhånd.

Lærlinger har et særskilt vern i arbeidslivet.

LOs lærlingpatrulje er ute for å sikre at lærlinger får de rettighetene de har krav på og at de blir godt ivaretatt på arbeidsplassen sin.

-        Vi ser at mange lærlinger ikke vet hva de har krav på som lærling. Lærlingpatruljen er først og fremst opplysningsarbeid. Lærlinger skriver arbeidskontrakt med arbeidsgiver og lærekontrakt med arbeidsgiver og fylkeskommunen. Dette gjør at de har et ekstra vern i arbeid gjennom arbeidsmiljøloven og opplæringsloven. Sier Joakim Silkoset.

 Opplæringsloven regulerer blant annet videregående opplæring i skole og lærebedrift. Dette er loven som sier hvilke rettigheter og plikter bedriften har overfor deg som lærling, og hvilke rettigheter og plikter du som lærling har overfor bedriften.

Alle arbeidstakere er omfattet av arbeidsmiljøloven. Den sier noe om blant annet arbeidstid, permisjon, vern mot diskriminering, ansettelse og oppsigelse, varsling og verneombud.

 

 

 

LOs 10 bud for en god lærling i arbeidslivet

1. Vær aktiv i opplæringen, og pass på at du får den opplæringen du skal ha i henhold til læreplanen.

2. Vær en aktiv lærling i opplæringssituasjonen.

3. Benytt deg av bedriftens faglige støtteapparat i opplæringsspørsmål.

4. Møt opp presis.

5. Husk at unødig fravær går ut over både bedriften og kollegene dine.

6. Vis respekt for kolleger og vær høflig.

7. Vær ikke redd for å spørre andre om rutiner i bedriften.

8. Hold orden på arbeidsplassen din.

9. Ta kontakt med den tillitsvalgte hvis det oppstår vanskelige situasjoner i arbeidsforholdet.

10. Organiser deg – fellesskap gir trygghet!

 

-        LOs lærlingpatrulje gleder ser til å bruke den nesten uken til å snakke med lærlinger om hvordan de har det på lærebedriften sin. Vi blir godt tatt i mot av arbeidsgivere og det er ingen problem å avtale besøkene i forkant, avslutter Joakim Silkoset.

Kontakt