LOs KULTURPRIS

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs KULTURPRIS

Kulturprisen tildeles personer, grupper, organisasjoner eller institusjoner som arbeider for å fremme arbeiderbevegelsens kultur, som beriker vår hverdag og som gjennom sitt virke bidrar til å heve kvalitet og status for en kultur hvor arbeiderbevegelsens verdigrunnlag framheves. Prisen skal være en anerkjennelse for det verdifulle arbeidet som nedlegges for å skape kunnskap om og innsikt i den lokale arbeiderbevegelsens betydning.

Med kulturbegrepet i denne sammenheng, menes også idretts- og fritidsaktiviteter, bildende kunst, musikk, litteratur, teater, dans, film med videre.

1.     Kulturprisen er på kr 100 000,-.

 

2.     Alle LOs og forbundenes organer kan fremme forslag på kandidater til prisen.

 

3.     Forslagene behandles av en jury som er sammensatt på følgende måte:

En representant fra LO, en representant fra AOF og en representant fra

LOs kulturutvalg. Utvalgets sekretær er sekretær for juryen.

Juryen oppnevnes annen hvert år av LOs kulturutvalg.

Juryen innstiller overfor LOs kulturutvalg som har forslagsrett overfor LOs administrasjon.

 

4.     LOs sekretariat tildeler kulturprisen og den utdeles i forbindelse med hhv møte i LOs representantskap og LOs kongress.

 

Forslag på kandidater sendes Landsorganisasjonen i Norge,

LOs kulturutvalg v/Mona Westby, Torggata 12, 0181 OSLO

eller på epost lo@lo.no.

innen 31. januar 2021.