LOs Utdanningsfond

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs Utdanningsfond

Tildeling av stipend for studieåret 2021/2022

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet og som på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år,

og 1 års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta allmennfaglig utdannelse som fører fram til studiekompetanse, eller praksiskandidat kurs etter & 3,5 i opplæringsloven.

Fondet yter støtte til

a) Helårsstudium (2 semester)

Stipendets størrelse: Inntil kr. 13.500,- pr. studieår.

Søknadsfrist for studieåret 2021/2022:  Åpen frist

           

b) Utdanning av kortere varighet enn pkt. a)

Praksiskandidat kurs § 3,5: Inntil  kr. 10.500,- pr. skoleår.

Kortere kurs :  Inntil kr. 4.000,- pr. studieår

 

AOFs Lese- og skrive kurs med datatekniske hjelpemidler  kr. 10.500,- pr.skoleår.  

Søknaden må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet.

Anmodning om utbetaling av stipend kan skje i løpet av skoleåret eller senest 3 uker etter at det omsøkte tiltaket avsluttes.

Søknader kan sendes fortløpende, fortrinnsvis elektronisk på lo.no og blir behandlet en gang i måneden.

Fullstendige retningslinjer for fondet og søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til Landsorganisasjonen i Norge, LOs distriktskontorer eller fagforbundet ditt.