Klimasnuprisen 2023

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Klimasnuprisen 2023

For å motivere til klimaomstilling i Møre og Romsdal, deler Statsforvaltaren årlig ut KLIMASNUprisen og du kan være med på å nominere kandidater!

Prisen skal deles ut som en påskjønning  for
- særlig engasjement og resultat i arbeidet med klimavennlig omstilling i fylket.
- å ha bidratt aktivt med å finne fram til eller økt bevisstheten om løsninger på klimautfordringene uten at det har vesentlig negativ effekt på andre bærekraftmål.

(Løsningene kan gjerne være lokale og eksempelvis være knyttet til energibruk, avfall, innkjøp, transport eller tilpasning til klimaendring)

Fristen er 1. november 2023

Trykk her >> for mer informasjon