Om LO i Hordaland

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Om LO i Hordaland

LO Hordaland har ansvaret for LOs ungdomsutvalg, LOs familie- og likestillingspolitiske utvalg, LOfavør-komiteen og å avholde regionrådsmøter der forbundene og lokalorganisasjonene blant annet planlegger regionkonferanser.

LO Hordaland er en avdeling i LOs administrasjon, og oppgavene følger av LO-kongressens vedtak, samt de prioriteringene den politiske ledelsen gir. Av kongressens mange vedtak, har dette kontoret prioritert næringspolitikk, utdanning og samferdsel. Det innebærer utstrakt samarbeid og møteaktivitet med mellom andre fylkeskommunen og statens regionale organ.

Regionskontoret fungerer også som LOs forlengede arm i fylket, og fungerer både som lyttepost og talerør for den politiske ledelsen.