Om LO i Hedmark

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Om LO i Hedmark

LOs regionskontor i Hedmark driver faglig organisasjonsvirksomhet for LO og samordner fagbevegelsens innsats i fylket.

Kontoret representerer LO i følgende styrer og utvalg: 

 • IA- rådet i Hedmark
 • Yrkesopplæringsnemda
 • Grensetjenesten
 • Vegforum innlandet
 • Fylkesgruppa mot svart økonomi
 • Andre prosjektgrupper

Regionskontoret organiserer et nettverk mellom forbundene og lokalorganisasjonene i fylket:

 • Legger grunnlaget for aktiv medlemspleie og medlemsverving
 • Holder god kontakt med fagforeninger og klubber i samarbeid med forbundenes fylkesorganisasjoner
 • Bidrar til tvisteløsninger og opprettelser av tariffavtaler i samarbeid med eller etter oppdrag fra forbund
 • Leder LOfavør-komiteen på fylket.

 Faglig/politisk samarbeid gjennom:

 • Deltakelse ved Stortings- og fylkestingsvalg
 • Arrangement 1. mai i samarbeid med Arbeiderpartiet og SV i fylket
 • Deltakelse i samarbeidskomiteen LO/DNA, Hedmark

Skole/arbeidsliv

LOs ungdomsutvalg i Hedmark gjennomfører årlig en skoleaksjon for å informere elever ved ungdomsskoler og videregående skoler om rettigheter og plikter i arbeidslivet.

Fagbevegelsens sommerpatrulje gjennomføres hver sommer i samarbeid med ulike forbund i fylket.

LOs familie- og likestillingspolitiske utvalg i Hedmark

Med bakgrunn i LOs handlingsprogram, skal utvalget behandle og fremme forslag til aktiviteter og tiltak innen områdene familie- og likestillingspolitikk på fylkesplan/lokalt.

Utvalget i Hedmark består av:

 • Randi Kjøs, Fellesorganisasjonen
 • Sofia Brun, Fellesforbundet
 • Kari-Anne Rosenlund, Sjømannsforbundet
 • Jon- Inge Hagebakken, Fagforbundet
 • Martin Huggins, Ungdom
 • Distriktssekretær LO Hedmark

Vara for Randi Kjøs: Signe Marit Lium, Fagforbundet

Vara for Sofia Brun: Trine Plassen, Fellesforbundet

Vara for Kari- Anne Rosenlund: Turid Børresen, Fagforbundet
Vara for Jon-Inge Hagebakken: Geir Atle Bekkevold, Fellesforbundet
Vara for Martin Huggins: Andrea Odden, Handel og Kontor
Vara for distriktssekretær: Ungdomssekretær, LO

E-post: hedmark@lo.no