Kommunale bidrag til næringslivet i håndtering av Covid-19

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Ledere, LO, NHOog Innlandet FK
Logoer LO, NHOog Innlandet FK

Kommunale bidrag til næringslivet i håndtering av Covid-19

Iver Erling Støen (regionleder i LO Innlandet, Jon Kristiansen (regiondirektør i NHO Innlandet) og Even Aleksander Hagen (fylkesordfører i Innlandet) har sammen sendt en henvendelse til kommunene. Fokus er hvordan kommunene kan bidra overfor næringslivet i håndtering av Covid-19.

NHO Innlandet, LO Innlandet og Innlandet fylkeskommune har nå ekstra tett dialog gjennom trepartssamarbeidet i Innlandet, og er opptatt av hvordan vi alle i fellesskap nå kan støtte våre bedrifter og arbeidstakere gjennom denne krevende perioden.

Det nasjonale fellesskapet, med Stortinget, regjeringen og helsemyndigheter i spissen, har tatt mange viktige grep for å begrense skadene. Vi vil også gi honnør for den jobben dere ute i kommunene har stått for de siste dagene, og vi er opptatt av at godt samarbeid framover.

Å holde bedriftene økonomisk flytende gjennom krisetiden slik at de fleste av oss også vil ha en jobb å gå til når situasjonen etter hvert normaliserer seg, er viktig – ikke bare for den enkelte bedrift og dennes ansatte, men også for samfunnet som helhet. Vi jobber nå aktivt med tiltakspakker på både nasjonalt og regionalt nivå. I tillegg oppfordrer vi dere ute i kommunene til å gjennomføre igangsatte og planlagte bygge- og vedlikeholdsprosjekter, samt å opprettholde fremdrift i plan- og reguleringsarbeid for nye prosjekter. Dersom prosjekter utsettes, bør vedlikeholdsarbeid omdisponeres til skoler og andre offentlige bygg som nå står tomme for folk fremfor å sende håndverkere hjem fra andre offentlige bygg.

Vi erfarer at en rekke bedrifter blir hindret i utøvelsen av sin virksomhet på grunn av kommunale tiltak mot Covid-19. Strenge kommunale reiserestriksjoner og karanteneregler fremmes derfor nå av bedriftene som fortsatt har aktivitet, som en av de største hindrene fra å holde hjulene i gang. De lokale tiltakene går i mange tilfeller lenger enn de nasjonale helserådene, og bedrifter i Innlandet har problemer med å flytte personer, materiell og virksomhet mellom kommuner og i enkelte tilfeller fylker. Jobbpendling mellom kommuner vanskeliggjøres. Transport-, industri-, bygg- og anleggsbedrifter og mange flere pålegges restriksjoner og hindres fra å utføre oppdragene sine. Dette gjelder også bedrifter med kritisk og viktig samfunnsfunksjon. Både justisministeren og Folkehelseinstituttet har på fredag gått ut og frarådet kommunene fra å innføre lokale korona-tiltak som går utover de nasjonale helserådene. Folkehelseinstituttet skriver også i sin anbefaling at det har liten effekt å innføre slike tiltak[1]:

«Innreiseregler og karantene mellom kommuner og landsdeler anses derfor å ha liten effekt på smittespredningen i Norge nå. Sett i forhold til potensielle skadevirkninger, både med hensyn til frykt og frihet for den enkelte, anbefaler derfor Folkehelseinstituttet ikke å iverksette slike tiltak»

Vi er alle enige om hovedmålet i denne nasjonale solidaritetsdugnaden, som er å redusere smitte og redde liv og helse. Vi må likevel sørge for at vi også oppnår det andre målet, som er å holde hjulene i gang og bevare viktige arbeidsplasser i fylket vårt – også etter krisen.

Vi i NHO Innlandet, LO Innlandet og Innlandet fylkeskommune vil derfor anmode alle Innlandets kommuner om å benytte sine virkemidler for å bidra til å gjennomføre bygge- og vedlikeholdsprosjekter og vurdere å framskynde egne investeringer. Samtidig oppfordrer vi kommunene på det sterkeste til å ikke innføre unntaksbestemmelser og/eller oppheve restriksjoner som hindrer arbeidstakere fra å krysse kommunegrensene for å komme seg til arbeidsstedet. Det vil på sikt kunne føre til langt alvorligere konsekvenser i form av færre arbeidsplasser og lavere skatteinntekter til å trygge velferden, når krisen er over.

Vi er stolte av å se dugnadsånden og innsatsen som legges ned i fylket vårt akkurat nå og det er nå viktigere enn noen gang at de hjulene som kan holdes i gang, får rulle!

 


[1] https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/meldinger/folkehelseinstituttets-anbefaling-om-lokale-karantener-og-innreiseregler/