Yrkesopplæringsnemnda

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Anne Klepsland Simonsen fra NHO Agder og Dagfinn Homdal Svanøe fra LO Agder.

NHO og LO leder den viktige yrkesopplæringsnemnda

Forrige uke ble det gjennomført det første møtet i den nye yrkesopplæringsnemnda i det nye fylket. NHOs Anne Klepsland Simonsen ble leder, og LOs Dagfinn Homdal Svanøe ble nestleder. Sammen er de AU (Arbeidsutvalget) i nemnda, og skal også lede yrkesfagopplæringen videre i det nye Agder.

Yrkesopplæringsnemnd er en fylkeskommunal nemnd med ansvar for fagopplæringen i det enkelte fylke. Nemnda er rådgivende for fylkestinget og fagopplæringsavdelingen i fylkeskommunen. Nemnda jobber for å heve kvaliteten på hele fag- og yrkesopplæringen i fylket, og uttaler seg også om dimensjoneringen av skoleklassene i vgs. Yrkesopplæringsnemnda godkjenner også lærebedrifter slik at lærlinger får læreplass i bedrift. Yrkesopplæringsnemnda skal ha en sammensetning som sikrer en bred innsikt i så vel yrkes- og fagopplæring som nærings- og sysselsettingsspørsmål.

 

Yrkesopplæringsnemda består av 14 medlemmer, og er fordelt på følgende måte:

- 2 medlemmer fra fylkestinget – valgt av fylkestinget

- 2 medlemmer fra LO

- 1 medlem fra YS

- 1 medlem fra Utdanningsforbundet

- 2 medlemmer fra KS

- 2 medlemmer fra NHO

- 1 medlem fra Spekter

- 1 medlem fra Virke

- 1 medlem fra Elevorganisasjonen

- 1 medlem som representerer lærlingene (lærlingrepresentant)

 

Alle medlemmene skal ha personlige varamedlemmer som kan møte i deres sted hvis nødvendig.

 

Her vil man etter hvert kunne se medlemmene:

https://sru.agderfk.no/app#se:utvalg/utvalgid:202700