yrkesfag

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Frisør som klipper kunde.
Mange erfarer nå hvor mye de setter pris på frisører og hudpleiere, som kan øke velværen vår med en klipp og stell av hud.

De synlige fagarbeiderne

I disse dager får vi tydelig demonstrert hvor viktig praktisk, operativ kompetanse er for at regionen skal kunne fungere i en krise.

Fra helsefagarbeidernes og renholdernes omsorg og kontroll på smitte, via industribedrifter som legger om driften nærmest over natten for å produsere smittevern, til driftspersonell ved vannverkene der prosessoperatører, teknikere og ingeniører jobber sammen for at vi har rent vann hver dag, ikke bare ved krise. Mange får også erfare hvor mye de setter pris på frisører og hudpleiere, som kan øke velværen vår med en klipp og stell av hud.

 

Aldri før har så mange unge søkt seg til yrkesfaglig opplæring i videregående skole. Høyere yrkesfaglig utdanning har ikke studieplasser nok til alle kvalifiserte søkere som vil inn. Fagarbeidere oppdager også muligheten for en lederutdanning gjennom Mesterbrevordningen. Det er også samarbeid innen hver bransje som bidrar til at man blir utdannet med spisset, ny og etterspurt kompetanse.

 

Men det har ikke alltid vært slik, og det er et betydelig etterslep i samfunnets satsing på den yrkesfaglige utdanningsretningen. Over mange år har yrkesfaglige utdanninger og fagarbeidere vært tilgodesett med mindre offentlig utdanningsressurser og færre relevante tilbud enn andre grupper i samfunnet. Mens det offentlige bruker nær 40 mrd. kroner på universitets- og høyskoleutdanninger, brukes til eksempel bare knapt 1 mrd. på høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole). Satsingen på yrkesfag starter også sent, ved at håndverks- og praktiske fag er lite prioritert i grunnskolen.

Det er blant grunnene til at LO har gått i spissen for å bygge den gjennomgående yrkesfaglige utdanningsveien helt fra grunnskolen og opp igjennom alle utdanningsnivåer. Regionene har fått et større ansvar for å dekke de lokale kompetansebehovene. Slik krisen så lett demonstrer, trenger vi denne kompetansen, men vi «ser» den kanskje ikke like tydelig i hverdagen ellers?

 

Derfor må nedstenging under krisen ikke føre til at unge, deres foresatte og voksne som tar fagopplæring, mister tilliten til utdanningen de har startet på. Bruk partenes og yrkesopplæringsnemnda sine råd aktivt i det videre arbeidet!

 

LO har overgitt flere konkrete tiltak til kunnskapsminister Melby som blant annet omfatter alternative opplæringsmuligheter og mobilisering omkring fagprøver. LO er innstilt på å gjøre midlertidige tillempinger i bestemmelser der det er forsvarlig. Tidligere i krisen har det vært viktig å sikre inntekstgrunnlaget til lærlingene under permittering og oppsigelse.

 

Sammen må partene i arbeidslivet og fylkeskommunen sørge for at fag- og yrkesopplæring beviser seg sin tillit verdig. Vi vet det er store behov for fagarbeidere fremover i årene som kommer. Det gjenstår ennå flere viktige utviklingsfaser i den gjennomgående yrkesfaglig utdannings- og karriereveien før samfunnet har sikret seg forsvarlig rekruttering til kritisk viktig kompetanse.

 

Agnes Norgaard                     

Regionleder LO Agder

 

May-Lene R. Noddeland

Nestleder i Yrkesopplæringsnemnda, Agder

 

(Leserinnlegget ble først publisert i Fædrelandsvennen 4.april)