Vi har vært på møte om den planlagte Biozinfabrikken i Åmli

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Vi har vært på møte om den planlagte Biozinfabrikken i Åmli

Selskapet Biozin, som i dag består av ni ansatte, anslår at den planlagte fabrikken vil skape opptil hundre nye arbeidsplasser. Det vil potensielt gi enorme ringvirkninger for den lille bygda.

Igang med klargjøring av tomta

På den lille øya i Åmli, på nabotomta til Bergene Holm, har Biozin gitt klarsignal til sprengningsarbeidet og rydding av tomta. Jordøya tomteselskap har fått jobben med å klargjøre tomta, og Hære Entreprenør har fått jobben med grunnarbeidet. Allerede oktober 2023 anslår de at fabrikken skal stå ferdig, og de forventer å starte produksjonene i 2027. Grunnen til det er at teknologien de skal bruke, enda ikke er ferdig utprøvd. I India foregår en storskalatesting. Herfra tar de med seg gode resultater. Optimismen er stor blant grunnleggere og eiere.

Det er ikke bare tomten til fabrikken på øya som må klargjøres. Infrastruktur rundt fabrikken må også utbedres. Veien opp til Åmli må blant annet utbedres for tungtransport, og inn til øya mangler det omtrent en kilometer med jernbanespor. Man ser for seg at det kan bli rundt 600 mennesker der oppe i byggefasen, i tillegg til de 1800 menneskene som bor i Åmli i dag. Dette vil være bra for handelsstanden der oppe, og vil kunne gi hele lokalsamfunnet et løft.

Vil samarbeide med nabobruket

På spørsmål om hva slags arbeidskraft fabrikken vil trenge, er svaret en god blanding mellom ingeniører, funksjonærer, prosessoperatører, administrasjon og ledelse.   

Fabrikken skal ferdigraffinere flybensin, i tillegg til diesel og nafta (raffinert parafin), og ser for seg å hente 15-20 prosent av massene de trenger ut fra sagbruket Bergene Holm. 

Per dags dato er ikke siste investeringsbeslutning tatt, så det gjenstår å se om fabrikken blir bygget når tomten er ferdig bygget.

Vi venter i spenning.