Velkommen til Kompetansedag 2019

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Ønsker tettere samarbeid mellom skole og partene i arbeidslivet

For å sikre dyktige fagfolk i årene som kommer, satser både NHO, LO, Eyde-klyngen og Agder fylkeskommune på et bredere samarbeid mellom næringsliv og skole. 17.oktober kan du lære mer om dette på Kompetansedagen 2019.

Kompetanse er viktig for den enkelte og for samfunnet. Læring skjer gjennom hele livet, i økende grad også på andre arenaer, særlig i arbeidslivet. Rask teknologisk utvikling og endringer i arbeidslivet er en viktig driver. Det er ikke lenger så tydelig skille mellom førstegangsutdanningene og den livslange læringen som starter for fullt i arbeidslivet, sier Agnes Norgaard, Regionleder i LO Agder, som er med på å arrangere Kompetansedag 2019 på Scandic Hotel Bystranda i Kristiansand.

 

Prosessindustriens felles løft for å heve operatørenes kompetanse, nå kjent som fagskole-studieprogrammet Prosessindustri + er blitt et nasjonalt forbilde for hvordan partene har gått sammen for å sikre god kompetanse for de ansatte. I årene som kommer vil bedriftene ha behov for mer faglig oppdatering av sine fagarbeidere. Dette må skje med utgangspunkt i næringslivets behov fordi det er de ansatte, tillitsvalgte og ledelsen som vet best hvor skoen trykker.

Meld deg på her

Program

https://www.nho.no/regionkontor/nho-agder/artikkelarkiv/onsker-tettere-samarbeid-mellom-skole-og-naringsliv/

 

 

Møter vi behovet?

"Utdanning møter arbeidslivets behov. Eller gjør den det?" er tittelen på kompetansedagen. Målet er å få til et enda bedre samarbeid på tvers for å henge med i den raske utviklingen.

Samarbeid er nøkkelen dersom vi også i fremtiden skal lykkes med å få flinke fagfolk som kan bidra til vekst og utvikling i bedriftene. Trepartssamarbeidet og et enda tettere samarbeid mellom skole og partene i arbeidslivet er særlig viktig nå fordi verden og ny teknologi beveger seg raskere enn noensinne

 

Samarbeid og felles mål

-Det er viktig at vi gjør alt vi kan for gjennomføringsgraden i yrkesfagopplæringen, og her er det viktig å lære av de som gjør det bra. Videre er det essensielt at vi legger til rette for de beste forholdene for lærlingen, og her er det avgjørende med et godt samarbeid mellom skole og bedrift. For at lærlingen skal få et best mulig møte med arbeidslivet kan også tillitsvalgte være er god støtte både når det gjelder rettigheter og plikter, avslutter Agnes Norgaard.

Derfor er det altså viktig å møtes og bli bedre kjent, for at man lettere skal kunne samarbeide om samme mål. Det er også et mål at bedriftsledere og tillitsvalgte gjennom diskusjonsoppgaver får flere tips og verktøy i arbeidet med å rekruttere og utdanne flere fagarbeidere.