ukas tillitsvalgte DagEide

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Dag Eide og Yngve Hågensen under Arendalsuka.
Dag Eide og tidligere LO-leder Yngve Hågensen under Arendalsuka.

-Hold kontakten med de permitterte og sykmeldte mer nå enn under normale forhold.

I denne utfordrende tida er våre tillitsvalgte viktigere enn på lenge. Vi ønsker å bli nærmere kjent med noen av de tillitsvalgte som hver dag jobber for at medlemmene våre skal ha det bra på jobb. Denne uka har vi snakket med Dag Eide som jobber ved Durapart, og har lang erfaring som tillitsvalgt og politiker.

Navn og alder: Dag Eide (60)

Bosted: Sagesund, Tvedestrand

Fritidsinteresser: Politikk, båt og sjø

Arbeidsplass: Durapart AS – som fra 1. sept. blir Jobbklar Norge AS

 

Tillitsverv – både lokalt og evt. regionalt og sentralt:

Hovedtillitsvalgt på Durapart AS, leder i FLT ved bedriften, styremedlem for de ansatte i bedriftens styre, sitter i styret for Aust-Agder FLT avdeling 09

 

Har du noen tanker om det å være tillitsvalgt generelt:

Å være hovedtillitsvalg ved en bedrift er et stort ansvar. I vår landsdel er det lav organisasjonsgrad i mange private bedrifter, dette gjør at arbeidet som tillitsvalgt er ekstra utfordrende. På den annen side har FLT sentralt god skolering for tillitsvalgte som mange benytter seg av.

 

Så noen spørsmål knyttet til den spesielle situasjonen vi har nå

 

Hvordan er det hos dere akkurat nå: Bedriften preges av to ting: korona og fusjonering med Proflex AS.

Koronaen har gjort at bedriften har produsert mer i vår elektroavdeling enn tidligere da de norske kundene i mindre utstrekning har brukt bedrifter utenfor Norge. Det har betydd at vi ikke har permitteringer. De som jobber med arbeidsinkludering har hatt stor grad av hjemmekontor og i liten grad kunnet formidle arbeidssøkere i jobb. Etter sommeren har det blitt mer normalisert, og vi stepper nå opp denne jobbingen.

Det å fusjonere to bedrifter til en stor bedrift med 260 ansatte nærmer seg nå en avslutning av fase en. Første september blir morselskapet dannet, og den nye bedriften vil da hete Jobbklar Norge AS. Eierne er Arendal kommune, Agder Fylkeskommune samt kommunene i Østre Agder. Hele fusjonsprosessen vil ta noe lengre tid for å få nødvendige godkjenninger av NAV.

 

Har du tips til positive aktiviteter i denne situasjonen:

Hold kontakten med medarbeidere som er permitterte eller sykmeldte mer nå enn under normale forhold.

 

Er det noen du vil gi en spesiell takk/honnør til i disse tider:

Solidariteten som vises i befolkningen for de tiltakene som myndighetene har innført, og en stor takk til de yrkesgruppene som gjør en ekstra innsats det være seg innen helsevesenet, bussjåfører, renholdsarbeider, butikkansatt m.fl

 

Andre ting du gjerne vil dele med andre i LOfellesskapet:

Stå på og verv et nytt medlem hver uke!