Regionleder Agnes Norgaard til APs Landsmøte

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Regionleder Agnes Norgaard til APs Landsmøte

Hun er en av 14 delegater med stemmerett på landsmøtet, men hun er også av sentralstyret i Arbeiderpartiet foreslått å sitte i den ene redaksjonskomiteen under partiets landsmøte. Hun er foreslått å sitte i redaksjonskomiteen som skal ta for seg selve Arbeidslivs- og Distriktsutvalget. Landsmøtet starter torsdag 4. april, og det er en stor oppgave å sitte i redaksjonskomiteen, da det er fremmet mange forslag fra kommune- og fylkesparti fra hele landet.

De fleste forslag som sendes landsmøtet skal bearbeides av en redaksjonskomite, som utarbeider nye forslag og uttalelser basert på de forslagene som er kommet inn. Redaksjonskomiteen har stor innflytelse på hvilke forslag som blir vedtatt, og det er en viktig, men krevende jobb å sitte i redaksjonskomiteen.

Agnes gleder seg til å være med å jobbe med to så viktige områder som arbeidsliv og distriktspolitikk, da dette er to politiske områder hun virkelig brenner for.

Vi ønsker landsmøtedeltakerne lykke til med gjennomføringen av landsmøtet og men utarbeidelse av politikk for fremtida!

 

 

Litt om Arbeidslivsutvalget: Arbeidslivet er i rask endring. Innenfor flere bransjer oppleves et økt press mot arbeidstakerne, med utstrakt bruk av innleie, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Ny digital teknologi gjør nye forretningsmodeller mulig noe som også vil påvirke arbeidslivet. 

Arbeiderpartiet ønsker et ryddig, trygt og organisert arbeidsliv basert på faste, hele stillinger og et regelverk for arbeidslivet som legger til rette for nyskaping og en effektiv bruk av samfunnets ressurser. Arbeidslivsutvalget har sett på hvordan dette kan sikres i et arbeidsliv i rask endring, både i privat og offentlig sektor. 

Litt om distriktsutvalget: Norge har ulike utfordringer og muligheter i ulike deler av landet. For Arbeiderpartiet er det viktig å føre en aktiv distriktspolitikk for å beholde og utvikle livskraftige regioner over hele landet. Sterke distrikt er avgjørende for verdiskapningen i Norge. Viktige deler av norsk olje og gass, fiskeri - og havbruksnæringen, vind - og vannkraft, kraftforedlende - og landbasert industri, reiselivsnæringen, skognæringen og landbruket, grunnlaget for norsk verdiskaping, ligger i distriktene. Ringvirkningene fra disse næringene må komme lokalsamfunnene til gode. Der folk velger å bosette seg må også kommunen ha midler og mulighet til å gi gode velferdstjenester til sine innbyggere. Gode lokalsamfunn og kommuner som er i stand til å levere høy kvalitet på velferdstjenestene til sine innbyggere er en forutsetning for bosetting i hele landet.