Ordførerkandidat i Åmli signerer Ordførerløftet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Åmli, Hans Fredrik Tangen, signerte tirsdag under på «ordførerløftet»

Ordførerkandidaten for Arbeiderpartiet i Åmli har signert på «ordførerløftet», et initiativ fra Fagforbundet.

Tar arbeidslivet på alvor

Ordførerløftet er et sett med punkter som ordførerkandidater kan signere på. Dette er punkter de forplikter å jobbe aktivt med, dersom de blir valgt som ordfører. Det er valgfritt å signere på løftet, men de som gjør det signaliserer at de tar arbeidslivet på alvor.

-Det er veldig viktig for meg om jeg blir ordfører for de neste fire årene, at jeg jobber bevisst og systematisk for et godt arbeidsliv. Åmli skal være et godt sted å bo og jobbe, forteller ordførerkandidat Tangen om sin motivasjon for å signere på løftet.

Leder av Fagforbundet i Åmli, Geir Tellev Homme, og regionnestleder i LO Agder, Dagfinn Homdal Svanøe, stiller seg bak det Tangen forteller.

-Det er klart at dette sender et sterkt signal om en seriøs ordfører, som vi helt klart ønsker å ha på plass i Åmli kommune. En ordfører som ser viktigheten av trepartssamarbeidet, og ønsker å tilrettelegge for videreutvikling av bygda, forteller Svanøe.

-For Fagforbundet og våre medlemmer er dette viktige skritt i riktig retning. Det er bra at politikeren blir med på dette, sier Homme, som har vært leder for fagforbundet i Åmli i 20 år.

-Det er klart at en heltidskultur og et løfte om læreplass vil være utelukkende positivt for bygda, avslutter Homme.

Dette er punktene Tangen har signert på

  • Etablere en heltidskultur i kommunen. Bare unntaksvis, og etter avtale med tillitsvalgte, skal deltidsstillinger kunne lyses ut.
  • Sørge for at trepartssamarbeid og medbestemmelse etter lov og avtaleverk fungerer fullt ut på alle nivå i kommunen.
  • Kommunene må ansette flere medarbeidere fremfor å leie inn folk fra vikar- og bemanningsbyråer.
  • Sørge for at kommunen har egne lærlingplasser i henhold til KS' måltall, 2 lærlinger pr. 1000 innbyggere.
  • Sørge for at kravet om fagarbeidere og lærlinger følges opp i kommunens anskaffelser og i kontrakter om kjøp av tjenester.
     

imager5sij.png

Leder av Fagforbundet i Åmli, Geir Tellev Homme til venstre, regionnestleder i LO AGder, Dagfinn Homdal Svanøe i midten, og ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Åmli, Hans Fredrik Tangen til høyre. 

Kontakt