Ønsker biozinfabrikk velkommen til Åmli

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: KEN/Wikimedia Commons

Ønsker biozinfabrikk velkommen til Åmli

Dagfinn Homdal Svanøe, representant fra LO og fjerde kandidat på stortingslisten til Arbeiderpartiet, forteller at dersom Åmli får gjennomslag for den planlagte biozinfabrikken vil det ha store positive ringvirkninger for den lille bygda og for resten av regionen.

Vil skape flere arbeidsplasser i Agder

– Det er ingen tvil om at en biozinfabrikk i Åmli vil føre til en betydelig vekst i Agder. Det vil skape nye arbeidsplasser - estimert 70 arbeidsplasser på selve fabrikken - og så har du alle arbeidsplassene som vil oppstå rundt fabrikken. Dette vil kunne øke behovet for flere studieretninger på UiA i Grimstad, det vil ha mye å si for eksportnæringen, og ikke minst at vi har et helt lokalt næringsliv som vil bli leverandører her, forteller Svanøe.

Svanøe er selv bosatt i Åmli, og oppfatter at det er mye positivitet i bygda til fabrikken dersom den kommer.

– Veien opp til fabrikken må utbedres betraktelig, og den vil kunne kobles på ny vei til batterifabrikken, Morrow, som er planlagt i Arendal. Muligheten til transport via jernbane må også være der. Det eksisterer en gammel jernbane der nå som ikke har vært i drift på mange år, så den må også helt klart forbedres. Og så må vi sørge for en stabil strømforsyning til fabrikken, noe som vil gagne bygdene rundt. Strømmen der har til tider vært ustabil, forteller Svanøe.

Etter initiativ fra politisk hold, ble eiendomsselskapet Jordøya Tomteselskap opprettet sammen med kommunene i Østre Agder for å utvikle tomta til fabrikken.

– Her skal tidligere ordfører i Åmli, Reidar Saga, ha mye av æren. Han har vært en fremoverlent ordfører med et fokus på vekst, og en stor pådriver for at vi skal få fabrikken til bygda, forteller Svanøe.

Et steg inn i fremtiden

– Biozin er sluttproduktet til olje, forklarer Svanøe, og forteller videre at biozin i prinsippet lages av alt som inneholder karbon, hvor man i dette tilfellet bruker skog.

– Man kan si at det er en skogbasert olje. Biozinfabrikken vil bli plassert ved siden av Bergene Holm Sagbruk, og derfra vil man bruke alt som aldri kommer inn i sagbruket, altså overskuddsmateriale, til å produsere biozinen. Det kan være trestubber, tretopper, greiner, og skjeve trær som ikke egner seg til å lage plank av. Dermed lager vi oljen selv, fremfor å bore den opp fra havet.

– Slik bruker man hele naturen, og man skaper en grønn industri, og såkalte grønne arbeidsplasser. Sånn vil Agder ta et steg i riktig retning når det gjelder det grønne skiftet vi vil se mer av i fremtiden, avslutter Svanøe.

Kontakt

Kontakt

Dagfinn Homdal Svanøe

Regionsnestleder

Telefon: 41 26 94 77

E-post: dagfinn@lo.no