Om ikke for deg selv - stem for din neste

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Om ikke for deg selv - stem for din neste

"Vi har det så godt her i Norge. Vi kan ikke klage." Sitatet går som et mantra gjennom et jantelov-samfunn som bærer preg av at i etterkrigstiden var det tøft, men så kom oljen og gjorde oss alle til de heldige nordmenn vi er i dag. Men alle har det ikke så godt, og "du skal ikke klage" – kulturen setter store deler av den norske befolkningen igjen med en skamfølelse. Uriktig - For vi har det ikke godt i Norge, før alle har det godt.

Først publisert i Arendals Tidende 3. september 2019

Av: May-Lene Noddeland og Ingelin Bergvall, LO Agder

 

Ved valget skal vi bestemme hvordan vår region skal være fremover. Her er mange utfordringer å løse - Agderfylkene scorer dessverre ikke godt på levekårsstatistikker. Vi har den høyeste andel unge under 30 år på arbeidsavklaringspenger, og høyeste andel kvinner i deltidsstillinger. Vi ligger blant fylkene med høyest andel på uføretrygd og med lavest sysselsettingsgrad.

 

Om du opplever at du har det godt, så stem for din neste. Stem for de over 100 000 barna som vokser opp i barnefattigdom i Norge. De 134 000 unge som lider av angst og depresjon. Stem for de 150 000 barna som vokser opp i et ruspåvirket hjem, for de 400 000 som sliter med psykisk helse. De 165 000 som jobber ufrivillig deltid og de 350 000 uføretrygdete som har fått kuttet i trygden sin. Kommunepolitikken påvirker dem.

 

Stem for de mange som kjenner forskjellsøkningen på kroppen, for eneforsørgere som ikke får endene til å møtes, og de unge som faller utenfor både skole og arbeidsliv. For de som møter et uorganisert arbeidsliv hvor bunnlinjen prioriteres fremfor deres lønns- og arbeidsvilkår, og de i usikre midlertidige stillinger. De er alle representert i Agder.

 

Vi oppfordrer alle til å stemme på de partiene som tar innover seg de utfordringene vi har, og ikke benekter dem. Det gjør partiene på venstresiden, og de tilbyr løsninger.

 

Et rødgrønt Agder vil jobbe aktivt for å utjevne forskjellene. De vil løse samfunnsutfordringene med tidlig og bred innsats. I Fellesskolen, ved styrking av bemanning i barnehagen og en bedre bemannet barnevernstjeneste. I tillegg får vi nye arbeidsplasser, bedre utdanningsmuligheter, god privatøkonomi for den enkelte og trygg styring i det offentlige. De ønsker et godt rustet politi, aktivt partssamarbeid, gode veier og et godt kollektivtilbud.

 

I dag står rødgrønne kommuner som en brannmur mot høyre-regjeringens politikk nasjonalt, og denne bør og kan vi styrke sammen. Stem rettferdig – Stem for et Rødgrønt Agder.

Godt valg!

Kilder: Sirus, AFI, Fafo, SSB, HUNT