Nye Agder fylkeskommune- Opposisjonen levere budsjettforslag for 2020 (2020-2023) Ny side

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Varafylkesordfører Jon Olav Strand og Fylkesordfører Gro Bråten på det siste historiske møte i Aust-Agder Fylkesting 17.12.19

Nye Agder fylkeskommune- Opposisjonen levere budsjettforslag for 2020 (2020-2023) med satsting på flere arbeidsplasser, klima og levekår.

Opposisjonen i det nye Agder er enige om et alternativt budsjett til det som er lagt frem av administrasjonen.

Opposisjonen i det nye Agder er enige om et alternativt budsjett til det som er lagt frem av administrasjonen. - Vi legger frem et forslag som skal stimulere til flere arbeidsplasser, som pålegger fylkeskommunen klimabevissthet og som legger mer trykk på levekår, sier opposisjonsleder Gro Bråten.

LO Agder syntes det er spesielt gledelig at man satser ekstra på seriøsitet i arbeidslivet, der man nå foreslår å opprette en stilling som skal ha ansvar for å følge opp seriøsitetsbestemmelsene ute i store byggeprosjekter og på anleggsområder. - Dette er en stilling vi mener skal deles med kommunene, slik at de som har vedtatt disse bestemmelsene faktisk har noen til å sjekke dem opp. Det er helt avgjørende for et anstendig arbeidsliv på Sørlandet og det sikrer arbeidsfolks rettigheter, sier Bråten.

Det er veldig mange gode forslag til endringer i budsjettet (se liste under), og ellers mange gode verbalforslag som går på blant annet: seriøsitet i arbeidslivet, flere læreplasser, styrking av heltidskulturen, forebygging av selvmord, klima, mangfold og distriktspolitikk. Man ønsker å jobbe for at det skal være desentraliserte tjenester og tilbud, spesielt innen tannhelse og utdanning. Man ønsker også å satse mer på togbanen.

I listen under er det oversikt over noen av de gode punktene som foreslås:

Arbeids- og næringsliv:

·         Økt støtte til regionale næringsfond, som vi bidra til flere arbeidsplasser

·         Ny stilling som koordinator som skal jobbe med seriøsitetskrav (50%) -i samarbeid med kommunene

 

Levekår

·         Styrking av til SMSO Agder (Senter Mot Seksuelle Overgrep)

·         Stor styrking til heltidskultur

 

Samferdsel og eiendom

·         Stor fibersatsing

·         settes av ekstra midler til trafikksikkerhetstiltak

·         Hurtigladere for distriktene

·         settes av midler til pilotprosjekt for hjem for en 100-lapp for distriktene (øst og vest satsingsområder)

 

 

Skole/Utdanning

·         Styrke elevtjenesten i samarbeid med kommunene - både miljøarbeidere og helsesykepleiere

·         Godtgjørelse og instruktøropplæring for lærlinger

 

 

Dette blir spennende å følge med på de neste årene! Vi ønsker det nye fylkestinget i Agder lykke til!